Chủ Nhật, 16 Tháng Năm, 2021 412

THÔNG BÁO về Lịch Học Khoá Nhạc Cấp tốc Hè 1/7/2021 -NEW!

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Thánh nhạc THÔNG BÁO về Nội Dung các môn học Thánh nhạc và Lịch học các Khóa Nhạc cấp tốc trong tháng 7_ Hè và Khóa dài hạn quanh năm 9-2019 đến 5-2020. Học viên có thể ghi danh trên mạng càng sớm càng tốt, nhất là các học viên vùng cao, vùng sâu, vùng xa cần chỗ ở lại suốt tháng 7 để học cấp tốc.(Ưu tiên cho ai ghi danh trước từ vùng cao, vùng sâu, vùng xa)

                                    

Viện ÂM NHẠC PHAN SINH (FAM, liên kết LCM)                THÔNG BÁO về Lịch Học  Khoá Nhạc Cấp tốc Hè 1/7/2021   -NEW! - 1

            CÁC LỚP NHẠC QUÊ HƯƠNG (từ 1982)                  

           Tu viện_Giáo xứ Phanxicô Đakao                           

         50 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.I

Tưởng Niệm 33 năm cố Nhạc sư Hải Linh qua đời (6/01/1988-2021)

Kỷ niệm 39 năm các Khoá Nhạc Dài Hạn Quanh Năm (1982-2021)

13 năm các Khoá Nhạc Cấp Tốc Mùa Hè (7/2008-7/2021) tại Đakao

 

 

 

Xin kính gửi đến quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Thánh nhạc

(A) Lịch học Khóa cấp tốc_tháng Hè (tháng 7 hằng năm) với 3 kịch bản tùy theo tình hình dịch.

 

 

(B1) Nội Dung các môn học Âm nhạc Hè

(B2) Lịch học Khóa dài hạn_quanh năm (từ đầu tháng 09 đến giữa tháng 05 năm sau), được tổ chức tại Đakao, để quý vị tuỳ nghi gửi người đến học về phục vụ trong các cộng đoàn và giáo xứ.

LƯU Ý: Tháng 9/2021 sẽ vẫn có CT3, các học viên đã hoàn thành tốt CT2, TN2 và XA3, có thể ghi danh, nhất là bắt đầu học Hòa âm 1(LTG5 LCM). Lịch Học nầy còn có thể thay đổi. Xin theo dõi để biết các môn học có thể thay đổi hay thêm bớt

 

 Ghi chú: Ghi danh trên mạnghttps://hailinhquehuong.com

- Các buổi sáng+chiều, xin liên lạc với Bác Quang (0907188317/ 08.38222294), Phòng trực tu viện 7-12g//14-18g

- Chi tiết khác, xin nhắn tin: Cô Hoàng Oanh 016 6666 8126;  Thầy Thanh Hòa 0168533601; Lm Xuân Thảo 0907300275;   hoặc email: jxuanthao12@yahoo.com

 

Môn học

Nội dung- Thời lượng

Điều kiện

XA1*

Nhạc lý và Ký-Xướng âm cấp 1: Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); Nghe và ký âm giai điệu + Nghe 3 h.âm chính bậc I-IV-V.  Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32buổi x 3t).

Khả năng nghe cao độ+Org1

HX

Tham gia/Dự thính ban Hợp Xướng (Ca Đoàn Quê Hương) 1-2, ưu tiên cho giọng hát khá

CT1_2_3

XÂ2*

(20 hv)

Nhạc lý và Ký-Xướng âm cấp 2: Nhạc lý (NLCB [4]-V-VII-VIII-IX) và Ký xướng âm cấp 2: học FM/Dm và GM/Em (+ thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; Kỹ năng sơ khởi đặt Hợp âm vào 1 nhạc phâm đơn giản; Nghe 3 chức năng hợp âm + hợp âm 7 + hợp âm phụ II và VI. Tiểu sử một số tác giả có trong chương trình XA1-2(J.S.Bach, GF Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, R.Schumann...). Đánh bản hòa âm thang âm Do trưởng đi lên và xuống. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t)

XÂ1 +Org2

(+LTG5)

XÂ3*

(15 hv)

Nhạc lý và Ký-Xướng âm cấp 3: Nhạc lý (NLCB VI-X-XI-XII) và Ký xướng âm cấp 3: học  DM/Bm và BbM/Gm (+thang âm có 5#/5b); Kỹ năng Phân tích nhạc phẩm, kỹ năng nghe Hợp âm bậc I-III-VI-II/IV-V/VII-I, và ký âm 2 bè. Kỹ năng nâng cao đặt Hợp âm vào 1 nhạc phẩm. Sơ lược Lịch sử âm nhạc Tây phương; 96 tiết (Hè 24b x 4t; QN 32b x 3t).

XÂ2 +Org3

(+LTG6)

TN1*

Ký năng cơ bản để nói/đọc /hát diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết tự, “tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình)+Chuyển từ giọng ngực lên giọng đầu; 36 (Hè 9 buổi x 4t; QN 24buổi x 1t5).

Khả năng hát +XÂ1 +Org1

TN2*

Nguyên tắc và Kỹ năng nâng cao để hát diễn cảm + Mở rộng âm vực; 36 tiết (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b. x 1t5).

TN1+XA2+Org2

TN3**

(15hv)

Mở rộng âm vực; Dân ca ; Tiếng hát tự nhiên; các cách diễn âm, luyện Vibrato; 36 tiết (QN 24b x 1t5)

TN2+XA3 (+Org3)

ĐK1*

Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Tập dượt và Điều khiển các loại nhịp cơ bản; Thánh nhạc nhập môn1; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24b x 1t5 +8b x 3t).

XÂ1  + TN1  (+Org1)

ĐK2*

( 20 hv)

Nhạc Bình ca: Xướng âm, Phân tích, Phác họa TT & Áp dụng vào nhạc mới, Pha trộn Đánh nhịp với Phác hoạ tiết tấu;  Kỹ năng phân tích các nguồn diễn tả để trình tấu diễn cảm; Thánh nhạc Nhập môn 2; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24bx1,5 + 8b x 3t)

ĐK1 +XÂ2 +TN2 +HA1 (+Org2)

ĐK3**

(từ 20 hv)

Phân tích và Điều Khiển Lối viết/Lối kết dệt nhạc Hợp ca; Phân tích Hòa âm; Phân tích & Hát Dân ca; Chức năng Dàn nhạc; Phối hợp các thủ pháp điều khiển và phác hoạ tiết tấu trong Nghệ thuật Trình tấu Sống động; 90 tiết (QN36b. x 1,5+8b. x 3t).

ĐK2+XÂ3 +TN3 +HÂ2 (+Org3)

Org1*

(12 hv)

Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano):  Dựa trên Methode Rose + LCM Electronic Keyboard ; Đệm đàn cơ bản1 (Hợp âm + giai điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)

XÂ1

 

Org2*

(10-12 hv)

Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ, EL) ( tr.15-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm Đàn cơ bản 2 (theo Hải Linh) trên đàn 2 bàn phím tay,1 bàn phím chân, và Phím chân biến cường; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)

XÂ2+HA1A (=LTG5) + Org1

Org3*

(6-10 hv)

Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ, EL) : dựa trên LCM  Electronic Organ Grade 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.48-62): Kỹ năng nhìn đánh được bài 2-4 bè loại khó vừa trên đàn 2 bàn phím tay+1 bàn phím chân + Sử dụng phím chân biến cường. Đệm Hợp ca1 (Bản đệm đàn Hải Linh); Soạn lại bản đệm cho Quản cầm 3 bàn phím. Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)

Org2

+ HÂ1B

(=LTG6)

Org4**

(6-10 hv)

Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ):Dựa trên LCM  Grade 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.62-73; 87-90) +  Đệm Hợp ca 2 (Bản đệm đàn Hải Linh); Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t). Soạn lại bản đệm cho Quản cầm 3 bàn phím

Org3

+HÂ2A (= LTG7)

Org5*

( 6-10 hv)

Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ):  Hè 12 tiết (12 buổi x 1t) t2-3-4 Chiều; Luyện Bàn phím chân 1

Org4+

HÂ2B(=LTG8)

Org6**

(6-10 hv)

Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ): Dựa trên LCM G5&6+Ecole d’Orgue (tr.83-85;93-95):  Luyện Bàn phím chân 2 (The Organists' Manual  tr.18-28.103-113); Đánh Các bản dạo đàn (Organistes Célèbres); Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t).Tiếp lên …

Org5+BĐĐ

+Đối âm

Org7_8**

(6-10 hv)

Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ): Dựa trên LCM G7& 8+Ecole d’Orgue (Org7: tr85-87; 96-98; Org8: tr99-104): Luyện Bàn phím chân 3 (The Organists' Manual  chọn lọc tr.114-176); Đánh các bản dạo đàn (Organistes Célèbres); Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t).

Org6+BĐĐ

+LSAN1

NC

Nhạc cụ: Tranh, Bầu, Sáo, T’rưng, Ghita, Piano LCM: khóa 30 tiết (Hè 12buổi x 2t5, QN 15b x 2t)

XA1_2;Org1

HÂ1_2*

(10 hv)

LTG5-8*

Kỹ năng viết Hòa âm, 45-48 tiết [HA1A (~LTG5) hoặc 1B (~LTG6): Hè 12 buổi x 4t; Qu. năm 15b x 3t]; tiếp lên HÂ2A+B (~LTG7+8). LCM Theory Grade 5-8: LTG5= Luyện thi  LCM Theory Grade 5, để có thể học tiếp LT Grade 6-8, và thi DipLCM, ALCM, LLCM…;

Đã/đang XÂ2

+ Org3

ĐÂ

ĐÂ1(Đối Âm) 45 tiết (15b x 3t); ĐÂ2; ĐÂ3

LTG6_7_8

Đệm đàn &Ứng tấu

Dành cho người đệm đàn và ứng tấu trên đàn Organ

Org2, LTG6 (HA1B)

LNVT*

Làm nhạc trên vi tính LNVT1 (chép nhạc dùng Finale); LNVT2 (làm nhạc cho phòng thu)

XA1_3 +HA2

PK**

Phối Khí 1 (Instrumentation: Nhạc cụ học) (96tiết); tiếp lên PK2 (Orchestration: Phối Dàn Nhạc)

XA3 +HA2

ST1**

Sáng tác Thanh nhạc1: ca khúc; Phân tích Dân ca+Bình ca; QN 96t (32b x 3t)

XÂ2+HÂ1-2

ST2**

Sáng tác Thanh nhạc 2: Hợp ca tiếng Việt; Thể loại thanh nhạc; Đối âm; 96 t (32 x 3t)

XÂ2+HÂ1-2

ST3&4**

Sáng tác Khí nhạc 1: Thể loại khí nhạc chính; Phối khí; STKN2: Soạn lại & Chuyển thể (Arrangement và Rearrangemen);  96 t (32 x 3t);

XÂ3+HÂ3-+ST1

LSÂN**

Lịch sử Âm Nhạc1A (Trung cổ+Phục Hưng+Barốc); LSAN1B (Cổ điển+ Lãng mạn) qua các thời kỳ; LSAN 2 (+Phân tích tác phẩm Phục Hưng+Baroque); LSAN3 (Phân tích Tph. Cổ Điển+Lãng mạn); LSAN 4 (Cận Đại): 48t (16b x 3t) mỗi lớp.

XÂ2+Org3

+HA1

TNNM** Thánh Nhạc Nhập Môn 60t  (Hè 24b x2t5; QN 30b x 2t) dành cho CT, người đệm đàn, sáng tác, tu sĩ, chủng sinh, đại chủng sinh XA1, Org1, CT1
LTLCM

Luyện Thi các chứng chỉ/văn bằng của London College of Music (LCM): LTG5, DipLCM, ALCM, LLCM in Teaching (keyboard, piano, Electronic Organ (EL)...), in con ducting, in Church Music, in Musicianship, in performance...LTpiano (cho DipLCM/ALCM/LLCM)

 

 *Môn dạy trong kỳ Hè, và quanh năm ; **Môn chỉ dạy trong khoá nhạc dài hạn quanh năm mà thôi

 

THÔNG BÁO về Lịch Học  Khoá Nhạc Cấp tốc Hè 1/7/2021   -NEW! - 2

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GHI DANH KHÓA CẤP TỐC HÈ t5, 1-7-2021KB1+2

 

 

 

Bài viết khác

Một số môn "Khuyến học"
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương