Thanh Nhạc 1 » Phần A: MLT Căn Bản

Chủ Nhật, 05 Tháng Chín, 2021 290
ATM Nhạc

TN1: 3. Ích Lợi Của Rung Môi / Rung Lưỡi 🎵Phần A: MLT căn bản (MKĐ+MPA)

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần A: MLT Căn Bản
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT căn bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
❇ 3. Ích Lợi Của Rung Môi / Rung Lưỡi
✔ 1. LUYỆN HƠI THỞ:
1a. Giúp lấy hơi càng ngày càng dài (nhiều hơi)
1b. Giúp điều chế làn hơi theo ý muốn của mình
✔ 2. GIÚP CHUYỂN GIỌNG NGỰC LÊN GIỌNG ĐẦU dễ dàng
✔ 3. GIÚP MỞ RỘNG ÂM VỰC của giọng hát

Phần A: MLT Căn Bản (MKĐ+MPA)

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương