Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, 2019 23

CANTATE DOMINO

Xem cả bài này do 

Cappella Victoria Jakarta

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=nuyOfygGC30&feature=emb_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Video xem nhiều trong năm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương