Mùa Phụng Vụ » Mùa Chay » CN 4 Mùa Chay

Chủ Nhật, 19 Tháng Ba, 2023 23.130

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A-B-C

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C

28/05/2023 4.171 Chúa TT Hiện Xuống

Chúa Nhật 6 Phục Sinh A - B - C

16/05/2023 3.111 Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 5 Phục Sinh A - B - C

07/05/2023 2.297 Mùa Phục Sinh

Lễ Chúa Lên Trời

21/05/2023 2.146 Chúa Lên Trời

Chúa Nhật Phục Sinh A - B - C

09/04/2023 432 CN Phục Sinh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương