Ghi Danh Khóa Học

Thứ Ba, 01 Tháng Năm, 2018

Khoá Nhạc Dài Hạn Quanh Năm CN 9/9/2018 - CN 19/5/2019


Đã học môn gì, tại đâu, năm nào, với ai...

  Nếu bạn không muốn ghi danh online (trên mạng) thì có thể ghi danh offline (tại văn phòng) bằng cách:

 1.   Tải mẫu ghi danh về.
 2. In ra và điền đầy đủ thông tin
 3. Tới văn phòng Giáo xứ (Nhà Thờ Thánh Phanxicô ĐaKao 50 Nguyễn Đình Chiểu, Q1) ghi danh.

 Cách 1

 • Sử dụng chức năng: Ghi danh online (trên mạng) để ghi danh cho từng người trong nhóm.
 • Số điện thoại và email có thể dùng chung của người đại diện đăng ký cho nhóm.
 • Trong trường hợp không có số điện thoại hoặc email thì để trống.

 Cách 2

 • Sử dụng chức năng: Ghi danh offline (tại văn phòng) để ghi danh cho từng người trong nhóm.

 Cách 3:

 •   Tải mẫu ghi danh về
 • Điền đầy đủ thông tin:
  • Tên Thánh: không bắt buộc, nên nhập nếu có.
  • Họ Tên Lót: không bắt buộc, nên nhập nếu có. Người dân tộc thường không có tên lót.
  • Tên *: bắt buộc nhập.
  • Ngày Sinh *: bắt buộc nhập. Định dạng: ngày/tháng/năm. Ví dụ: 20/2/1995.
  • Đơn Vị (GX/ Dòng tu): không bắt buộc, nên nhập nếu có.
  • Địa Chỉ: không bắt buộc, nên nhập nếu có.
  • Điện Thoại: không bắt buộc, nên nhập nếu có sẽ giúp cho chúng tôi dễ dàng liện lạc với bạn.
  • Email: không bắt buộc, nên nhập nếu có sẽ giúp cho chúng tôi dễ dàng liện lạc với bạn.
  • Đã học môn gì/ tại đâu/ năm nào/ với ai: không bắt buộc.
  • Các môn học *: bắt buộc nhập. Bạn học môn nào thì gõ chữ x vào cột 'mã môn học' đó (xem mã môn học tại đây).
  • Xem hình hướng dẫn nhập file excel
 • Sau khi điền đầy đủ thông tin, vui lòng gởi file excel ghi danh đến email hailinhquehuong@gmail.com.

Khoá Quanh Năm 2018 (QN2018) gồm 2 học kỳ; HK1 từ tháng 9-12/2018; HK2 từ tháng 1-5/2019. Có những môn căn bản học suốt cả 2 HK như XA1,2,3; TN1,2,3; ĐK1,2,3. Có những môn học trong từng HK, khi xong HK1(QN1) thì phải ghi danh tiếp học lại môn đó trong HK2; hay học lên cấp trên hoặc học sang môn khác trong HK2.

HK1(Quanh Năm 1, QN1): Học từ CN 9/9/2018, sáng:LTG8-B1; Organ3/4-B1; Chiều:XA123; Org1/2-D1;3/4-D1
(Ghi chú: Chữ A=> [~8-9g45]; Chữ B=>[~10-11g45];Chữ C=>[~ 14-16g];Chữ D=>[~16-18g]; Chữ T=>[~17-20g]); số đi sau các chữ chỉ ngày thứ mấy trong tuần [1=CN;2=thứ 2; 3 làthứ 3...Td: XA1_QN_C1/T2 có nghĩa là mốn Xướng âm 1, học Quanh năm cả 2 HK, từ 2-4g30 chiều Chúa nhật hoặc Tối thứ 2; Td: ORG1QN1D1 nghĩa là môn Organ1 học QN1(=HK1) chiều 4g30-6g30 ngày Chúa nhật]...)

MÔN XA1 + 2 là MÔN BẮT BUỘC cho mọi học viên muốn bắt đầu học nhạc, học hát, học đàn, học điều khiển, học sáng tác...
Cuối khoá nhạc, có kiểm tra bắt buộc, và phải đủ điểm chuẩn mới được lên lớp theo điều kiện đặt ra cho từng môn
Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần. Ví dụ:
1. XA1_QN_C1/T2+TN1_QN_D6+ĐK1/(ORG1QN1D1+ORG2QN2D1) + LTG5QN2B7) và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc
2. XA2QNC1+TN2QNT3+ĐK2QNT3/ (Org3QN1B1)+Nhạc cụ khác (Ghita/Sáo/Tranh/T'rưng...) + LTG5/6QN1A7+LSAN1QN1A7; hoặc
3. XA3QNC1+TN3+ĐK3/(ORG5_6)+ LTG7_8+LSAN2_3 + Nhạc cụ khác; hoặc
4. DipLCM+ ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5...hoặc
5. Phối Khí + LNVT1_2 + ALCM (in conducting/Teaching/in Performance/in Musicianship/in Church Music
6. LLCM....

HK2 (Quanh Năm 2, QN2): các môn khác như Nhạc cụ (Organ, Piano, Guita, Tranh, Sáo trúc, T'rưng), Hoà âm, Đối âm, Phối khí, LNVT, LSAN, Sáng tác, Luyện thi LCM...hoc theo từng Học kỳ 4 tháng (16 buổi).
  Nội dung: Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); Nghe và ký âm giai điệu +Nghe 3 h.âm chính bậc I-IV-V. Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32buổi x 3t).
  Điều kiện: Khả năng nghe cao độ + Org1
  Nội dung: Nhạc lý (NLCB [4]-V-VII-VIII-IX) và Ký xướng âm cấp 2: học FM/Dm và GM/Em (+ thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; Kỹ năng sơ khởi đặt Hợp âm vào 1 nhạc phâm đơn giản; Nghe 3 chức năng hợp âm + hợp âm 7 + hợp âm phụ II và VI. Tiểu sử một số tác giả có trong chương trình XA1-2(J.S.Bach, GF Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, R.Schumann...). Đánh bản hòa âm thang âm Do trưởng đi lên và xuống. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t)
  Điều kiện: XÂ1 + Org2
  Nội dung: Nhạc lý (NLCB VI-X-XI-XII) và Ký xướng âm cấp 3: học DM/Bm và BbM/Gm (+thang âm có 5#/5b); Kỹ năng Phân tích nhạc phẩm, kỹ năng nghe Hợp âm chính và phụ (II, III, VI, VII) và ký âm 2 bè. Kỹ năng nâng cao đặt Hợp âm vào 1 nhạc phẩm. Sơ lược Lịch sử âm nhạc Tây phương; 96 tiết (Hè 24b x 4t; QN 32b x 3t).
  Điều kiện: XÂ2 + Org3
  Nội dung: Ký năng cơ bản để nói/đọc diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết tự, có tâm tình), và hát diễn cảm (“tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình); 36t (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5)
  Điều kiện: Khả năng hát + XÂ1 (+Org1)
  Nội dung: Nguyên tắc và Kỹ năng nâng cao để hát diễn cảm; hát theo tiết tấu khoáng đạt (không phân nhịp phách đều đặn) trong Bình ca; 36 tiết (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5).
  Điều kiện: TN1 + XA2 (+Org2)
  Nội dung: Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Dọn bài, Tập dượt và Điều khiển các loại nhịp cơ bản; Thánh nhạc nhập môn1; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24b x 1t5 +8b x 3t)
  Điều kiện: XÂ1 + TN1 (+ Org1)
  Nội dung: Xướng âm, Phân tích, Phác họa TT nhạc Bình ca; Kỹ năng phân tích các nguồn diễn tả để trình tấu diễn cảm; Pha trộn Đánh nhịp với Phác hoạ tiết tấu trong nhạc mới; Thánh nhạc Nhập môn 2; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24bx1,5 +8b x 3t)
  Điều kiện: ĐK1 + XÂ2 + TN2 + HA1 (+Org2)
  Nội dung: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano): Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản1 (theo Methode Rose: Hợp âm + giai điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35 tiết (14b x2,5t)
  Điều kiện: XÂ1
  Nội dung: Làm quen Đàn phím 2 (Keyboard: chọn tiếng ngân dài như Church Organ hoặc đàn hơi/đàn giây) Dựa trên Ecole d’Orgue ( tr.15-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm Đàn cơ bản 2 (theo Hải Linh) trên cùng 1 bàn phím; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
  Điều kiện: XA1+ Org1 (hoặc tương đương)
  Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ) : dựa trên LCM Step 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.48-62): Kỹ năng nhìn đánh được bài 2-4 bè loại khó vừa trên đàn 2 bàn phím tay+1 bàn phím chân + Sử dụng phím chân biến cường. Đệm Hợp ca1 (Bản đệm đàn Hải Linh); Soạn lại bản đệm cho Quản cầm 3 bàn phím. Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
  Điều kiện: Org2 + HÂ1/ LT_G5 +6
  Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ):Dựa trên LCM Grade 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.62-73; 87-90) + Đệm Hợp ca 2 (Bản đệm đàn Hải Linh); Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
  Điều kiện: Org3 + LTG7+8
  Nội dung: Phối nhạc (Hòa âm, Phối khí): Làm nhạc trên vi tính cho phòng thu; 96 tiết (32b x 3t); tiếp lên PN2
  Điều kiện: XA3 + HA2
  Nội dung: Sau khi đã đậu LCM Theory Grade 5, chuẩn bị các kỹ năng chuyên môn khác để có thể thi bằng LCM (Diploma: tương đương năm I Đại học âm nhạc; Asociate: tương đương Cao đẳng; Licentiate: tương đương cử nhân) về các ngành Teaching (Sư phạm nhạc cụ), Musicianship (Nhạc pháp), Conducting (Điều khiển), Church Music (Thánh nhạc)...
  Điều kiện: XA3; Org3_4; LSAN1+....Chứng chỉ LCM Theory Grade 5.
  Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1A (~LTG5); tiếp lên HÂ1B, 2A+B. Học theo chương trình LCM Grade 5-8. (LTG5= Luyện thi lấy chứng chỉ LCM Theory Grade 5, để có thể học tiếp LCM Grade 6-8, và thi DipLCM, ALCM, LLCM…
  Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3
  Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1B(~LTG6); tiếp lên HÂ2A+B. Học theo chương trình LCM Grade 5-8.
  Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3 ; đã học HA1A (~LTG5)
  Nội dung: Lịch sử Phát triển Âm Nhạc qua các thời kỳ. ~64t (Hè 24b x 2t5 (6b/tuần, t2-3-4-5-6-7): td 2-4g); 16b x 4t (4b/tuần, t3-4-5-6: td 2g-5g); 12b x 5t (3b/tuần, t2-4-6 hoặc t3-5-7: td 2-5g45); QN 32b x 2t (1b/tuần: td 2-3g30).
  Điều kiện: XÂ2 + Org3 + HA1A_B(LTG5_6)
  Nội dung: Học Lý thuyết (Nhạc lý và Hòa âm) Grade 7.
Phần Hòa âm G7 tương ứng với Hòa âm 2A (năm 2, phần A)
  Điều kiện: XA2_3; Org3; LSAN1
  Nội dung: Học Lý thuyết (Nhạc lý và Hòa âm)Grade 8.
Phần Hòa âm G8 tương ứng với Hòa âm 2B (năm 2 phần B)
  Điều kiện: XA2_3; Org3; LSAN1+2
  Nội dung: Viết và làm nhạc trên máy vi tính: từ bản nhạc đơn giản đến tổng phổ nhiều bè, nhiều nhạc cụ phức tạp, và từ đó làm nhạc cho nhiều mục đích khác nhau.
  Điều kiện: Đã/ đang học XA1+Organ1 và tiến đến học LTG5,6,7,8; Phối khí
  Điều kiện: XA1_2; Org1_2
  Điều kiện: XA1_2; Org1_2; LTG5
  Điều kiện: XA1_2; Org1
  Nội dung: Theo chương trinh Piano của LCM
  Điều kiện: XA1
Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương