Danh Sách Khóa Học


KHÓA NHẠC CẤP TỐC_LƯU ĐỘNG [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 30/06/2016

Viện Âm Nhạc Phan Sinh, ngoài các Khóa học dài hạn quanh năm và Khóa học cấp tốc mùa Hè, còn mở những Khóa học cấp tốc lưu động: Gv đến tận nơi nào thuận tiện cho đa số học viên, ở cấp Giáo phận, Liên Hạt, Học viện, Tập viện, Nhà Huấn Luyện…Xin liên lạc Lm Xuân Thảo, 0907300275, hoặc Email: jxuanthao12@yahoo.com để thu xếp.

KHOÁ NHẠC CẤP TỐC_MÙA HÈ Từ 1-30 tháng 7 mỗi năm [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 28/06/2017

Xin ghi danh học (các) môn (chọn 1 môn trong tối đa 3 mục sau đây; td: A+B+C; A+B+D2;A+E2+B/D1/D2/Đ; A+D2+E3; B/C+D1+E;...XA1_2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả hv môn Organ1

KHÓA NHẠC DÀI HẠN_QUANH NĂM từ CN đầu tháng 9 đến CN thứ 3 tháng 5 năm sau. [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 28/08/2016

Bắt đầu học từ Chúa nhật đầu tháng 4/9/2016, gồm các lớp buổi sáng như Organ 2, 3, 4; LT DipLCM...và các lớp buổi chiều như XA1, 2, 3. Chương trình học dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho học viên có thể học nhiều môn trong 1 tuần: Td:1). XA1+TN1+ĐK1+ORG1+ORG2 + LTG5 và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc 2). A2+TN2+ĐK2+ Org3 + LTG6+ LSAN1; hoặc 3). XA3+TN3+ĐK3+ LTG7+LSAN2_3 +ORG4; hoặc 4). XA3+ORG3+4, LTG6_7;Viết Bản đệm đàn; 4.LT DipLCM + LSAN4_5...

Tin xem nhiều trong tháng

Tôn giáo và sức khỏe

Tôn giáo và sức khỏe

26/05/2016

Viện Đại Học Harvard cho biết: Muốn sống lâu sống khoẻ sống vui? hãy theo đạo. Viện Đại Học Harvard đã khuyên mọi người nên chọn một tôn giáo, sau khi khám phá ra rằng những người đi nhà thờ sống lâu..

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...