Danh Sách Khóa Học


KHÓA NHẠC CẤP TỐC_LƯU ĐỘNG [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 30/06/2016

Viện Âm Nhạc Phan Sinh, ngoài các Khóa học dài hạn quanh năm và Khóa học cấp tốc mùa Hè, còn mở những Khóa học cấp tốc lưu động: Gv đến tận nơi nào thuận tiện cho đa số học viên, ở cấp Giáo phận, Liên Hạt, Học viện, Tập viện, Nhà Huấn Luyện…Xin liên lạc Lm Xuân Thảo, 0907300275, hoặc Email: jxuanthao12@yahoo.com để thu xếp.

KHOÁ NHẠC CẤP TỐC_MÙA HÈ Từ 1-30 tháng 7 mỗi năm [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 28/06/2017

Xin ghi danh học (các) môn (chọn 1 môn trong tối đa 3 mục sau đây; td: A+B+C; A+B+D2;A+E2+B/D1/D2/Đ; A+D2+E3; B/C+D1+E;...XA1_2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả hv môn Organ1

KHÓA NHẠC DÀI HẠN_QUANH NĂM từ CN đầu tháng 9 đến CN thứ 3 tháng 5 năm sau. [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 31/08/2017

Học từ CN 3/9/2017, sáng:Organ 1A_2B, 3B_4B; ĐĐƯT; Chiều:XA123; Org1D_2D;3D_4D.(Ghi chú:A~7-9g;B~9-11g;C 14-16g;D~16-18g;T~17-20g.) Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần: Td:1). XA1+TN1+ĐK1/(ORG1+ORG2) + LTG5(Hk2) và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc 2). XA2+TN2+ĐK2/ (Org3_4)+LTG5/6+LSAN1; hoặc 3). XA3+TN3+ĐK3/(ORG5_6)+ LTG7_8+LSAN2_3; hoặc 4).DipLCM+ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5...

Tin xem nhiều trong tháng