Danh Sách Khóa Học


Khoá Nhạc Dài Hạn Quanh Năm CN 9/9/2018 - CN 19/5/2019 Click vào đây để ghi danh

Mã: QN2018 Đang Mở Hạn chót ghi danh: 31/10/2018

Học từ CN 9/9/2018, sáng:LTG8-B1; Organ3/4-B1; Chiều:XA123; Org1/2-D1;3/4-D1
(Ghi chú:A~8-9g45;B~10-11g45;C~ 14-16g;D~16-18g;T~17-20g)
MÔN XA1 + 2 là MÔN BẮT BUỘC cho mọi học viên muốn bắt đầu học nhạc, học hát, học đàn, học điều khiển, học sáng tác...
Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần. Ví dụ:
1. XA1+TN1+ĐK1/(ORG1+ORG2) + LTG5(Hk2) và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc
2. XA2+TN2+ĐK2/ (Org3_4)+Nhạc cụ khác (Ghita/Sáo/Tranh/T'rưng...) + LTG5/6+LSAN1; hoặc
3. XA3+TN3+ĐK3/(ORG5_6)+ LTG7_8+LSAN2_3 + Nhạc cụ khác; hoặc
4. DipLCM+ ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5...hoặc
5. Phối Khí + LNVT1_2 + ALCM (in conducting/Teaching/in Performance/in Musicianship/in Church Music
6. LLCM....

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương