Danh Sách Khóa Học


KHÓA NHẠC CẤP TỐC LƯU ĐỘNG tại Vinh 06/2019 Click vào đây để ghi danh

Mã: LÐ2019-ĐÔLƯƠNG Đang Mở Hạn chót ghi danh: 06/06/2019

Viện Âm Nhạc Phan Sinh, ngoài các Khóa học dài hạn quanh năm và Khóa học cấp tốc mùa Hè, còn mở những Khóa học cấp tốc lưu động.
Gv đến tận nơi nào thuận tiện cho đa số học viên, ở cấp Giáo phận, Liên Hạt, Học viện, Tập viện, Nhà Huấn Luyện…
Xin liên lạc Lm Xuân Thảo, ĐT: 0907 300 275, hoặc Email: jxuanthao12@yahoo.com để thu xếp.

Nhóm 1: XA1-AB(7:30-11:30) t2-3-4-5-6-7 + TN1-CD2 t2-4-6 + ĐK1-CD3 t3-5-7 (14-17:30)/ Organ 1/2-CD3.

Khoá Nhạc Dài Hạn Quanh Năm CN 9/9/2018 - CN 19/5/2019 Click vào đây để ghi danh

Mã: QN2018 Đang Mở Hết hạn ghi danh

Khoá Quanh Năm 2018 (QN2018) gồm 2 học kỳ; HK1 từ tháng 9-12/2018; HK2 từ tháng 1-5/2019. Có những môn căn bản học suốt cả 2 HK như XA1,2,3; TN1,2,3; ĐK1,2,3. Có những môn học trong từng HK, khi xong HK1(QN1) thì phải ghi danh tiếp học lại môn đó trong HK2; hay học lên cấp trên hoặc học sang môn khác trong HK2.

HK1(Quanh Năm 1, QN1): Học từ CN 9/9/2018, sáng:LTG8-B1; Organ3/4-B1; Chiều:XA123; Org1/2-D1;3/4-D1
(Ghi chú: Chữ A=> [~8-9g45]; Chữ B=>[~10-11g45];Chữ C=>[~ 14-16g];Chữ D=>[~16-18g]; Chữ T=>[~17-20g]); số đi sau các chữ chỉ ngày thứ mấy trong tuần [1=CN;2=thứ 2; 3 làthứ 3...Td: XA1_QN_C1/T2 có nghĩa là mốn Xướng âm 1, học Quanh năm cả 2 HK, từ 2-4g30 chiều Chúa nhật hoặc Tối thứ 2; Td: ORG1QN1D1 nghĩa là môn Organ1 học QN1(=HK1) chiều 4g30-6g30 ngày Chúa nhật]...)

MÔN XA1 + 2 là MÔN BẮT BUỘC cho mọi học viên muốn bắt đầu học nhạc, học hát, học đàn, học điều khiển, học sáng tác...
Cuối khoá nhạc, có kiểm tra bắt buộc, và phải đủ điểm chuẩn mới được lên lớp theo điều kiện đặt ra cho từng môn
Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần. Ví dụ:
1. XA1_QN_C1/T2+TN1_QN_D6+ĐK1/(ORG1QN1D1+ORG2QN2D1) + LTG5QN2B7) và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc
2. XA2QNC1+TN2QNT3+ĐK2QNT3/ (Org3QN1B1)+Nhạc cụ khác (Ghita/Sáo/Tranh/T'rưng...) + LTG5/6QN1A7+LSAN1QN1A7; hoặc
3. XA3QNC1+TN3+ĐK3/(ORG5_6)+ LTG7_8+LSAN2_3 + Nhạc cụ khác; hoặc
4. DipLCM+ ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5...hoặc
5. Phối Khí + LNVT1_2 + ALCM (in conducting/Teaching/in Performance/in Musicianship/in Church Music
6. LLCM....

HK2 (Quanh Năm 2, QN2): các môn khác như Nhạc cụ (Organ, Piano, Guita, Tranh, Sáo trúc, T'rưng), Hoà âm, Đối âm, Phối khí, LNVT, LSAN, Sáng tác, Luyện thi LCM...hoc theo từng Học kỳ 4 tháng (16 buổi).

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

Giới Thiệu Về Xướng Âm

Giới Thiệu Về Xướng Âm

07/05/2014 388 Xướng Âm

TIN MỚI HỌC KỲ 2, đầu năm 2019

TIN MỚI HỌC KỲ 2, đầu năm 2019

30/12/2018 131 Lịch Học - Thời Khóa Biểu

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương