Danh Sách Khóa Học


KHOÁ NHẠC CẤP TỐC MÙA HÈ Từ 01-30 tháng 7 năm 2019 Click vào đây để ghi danh

Mã: MH2019 Đang Mở Hạn chót ghi danh: 07/07/2019

=XA1 và XA2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả học viên học môn Organ1.

-Giải thích các mã số môn học: sau tên và cấp của môn học, có gạch ngang và các ký hiệu như: A=từ 8g; B=từ 10g; C=từ 14g; D=từ 16g. AB= từ 8g-11g40 thứ 2-3-4-5-6-7; CD2=14-17g30 thứ 2-4-6; A2=từ 8g thứ 2-4-6; B3= từ 10g thư 3-5-7; C2=từ 14g thứ 2-4-6; D3= từ 16g thứ 3-5-7...
-Xin ghi danh bằng cách chọn 1 trong 10 nhóm sau (trường hợp đặc biệt, xin nhắn tin Thầy Hòa 0168 853 3601):

Nhóm 1: XA1-AB; TN1-CD2; ĐK1-CD3. Lưu ý: Muốn học ĐK1, buộc phải đã/đang học XA1/XA2/XA3 và TN1
Nhóm 2: XA1-AB; TN1-CD2; Org1-C3/Org1-D3.
Nhóm 3: XA1-AB; TN1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
------
Nhóm 4: XA2-AB; TN1-CD2; ĐK1-CD3.
Nhóm 5: XA2-AB; TN2-CD3; ĐK2-CD2: Muốn học ĐK2, buộc phải đã/đang học XA2/XA3 và TN2
Nhóm 6: XA2-AB; T'rưng-C3/Ghita-C3; Org1-C2/Org2-D2.
Nhóm 7: XA2-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org2-D2.
------
Nhóm 8: XA3-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
Nhóm 9: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org3-AB3.
Nhóm 10: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2/Org2-D2; T'rưng-CD3/ Ghita-CD3/ Tranh-CD3/Sáo-CD3 /Org1-C2/D2.
====
Ngoài ra ai có nhu cầu NỘI TRÚ thì chọn NT, ai có nhu cầu ăn trưa thì chọn BT: không chọn cả 2. Năm nay, Nội trú giới hạn chỗ, ưu tiên cho người ghi danh trước từ vùng cao, vùng sâu, vùng xa..

Khoá Nhạc Dài Hạn Quanh Năm CN 9/9/2018 - CN 19/5/2019 Click vào đây để ghi danh

Mã: QN2018 Đang Mở Hạn chót ghi danh: 30/06/2019

Khoá Quanh Năm 2018 (QN2018) gồm 2 học kỳ; HK1 từ tháng 9-12/2018; HK2 từ tháng 1-5/2019. Có những môn căn bản học suốt cả 2 HK như XA1,2,3; TN1,2,3; ĐK1,2,3. Có những môn học trong từng HK, khi xong HK1(QN1) thì phải ghi danh tiếp học lại môn đó trong HK2; hay học lên cấp trên hoặc học sang môn khác trong HK2.

HK1(Quanh Năm 1, QN1): Học từ CN 9/9/2018, sáng:LTG8-B1; Organ3/4-B1; Chiều:XA123; Org1/2-D1;3/4-D1
(Ghi chú: Chữ A=> [~8-9g45]; Chữ B=>[~10-11g45];Chữ C=>[~ 14-16g];Chữ D=>[~16-18g]; Chữ T=>[~17-20g]); số đi sau các chữ chỉ ngày thứ mấy trong tuần [1=CN;2=thứ 2; 3 làthứ 3...Td: XA1_QN_C1/T2 có nghĩa là mốn Xướng âm 1, học Quanh năm cả 2 HK, từ 2-4g30 chiều Chúa nhật hoặc Tối thứ 2; Td: ORG1QN1D1 nghĩa là môn Organ1 học QN1(=HK1) chiều 4g30-6g30 ngày Chúa nhật]...)

MÔN XA1 + 2 là MÔN BẮT BUỘC cho mọi học viên muốn bắt đầu học nhạc, học hát, học đàn, học điều khiển, học sáng tác...
Cuối khoá nhạc, có kiểm tra bắt buộc, và phải đủ điểm chuẩn mới được lên lớp theo điều kiện đặt ra cho từng môn
Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần. Ví dụ:
1. XA1_QN_C1/T2+TN1_QN_D6+ĐK1/(ORG1QN1D1+ORG2QN2D1) + LTG5QN2B7) và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc
2. XA2QNC1+TN2QNT3+ĐK2QNT3/ (Org3QN1B1)+Nhạc cụ khác (Ghita/Sáo/Tranh/T'rưng...) + LTG5/6QN1A7+LSAN1QN1A7; hoặc
3. XA3QNC1+TN3+ĐK3/(ORG5_6)+ LTG7_8+LSAN2_3 + Nhạc cụ khác; hoặc
4. DipLCM+ ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5...hoặc
5. Phối Khí + LNVT1_2 + ALCM (in conducting/Teaching/in Performance/in Musicianship/in Church Music
6. LLCM....

HK2 (Quanh Năm 2, QN2): các môn khác như Nhạc cụ (Organ, Piano, Guita, Tranh, Sáo trúc, T'rưng), Hoà âm, Đối âm, Phối khí, LNVT, LSAN, Sáng tác, Luyện thi LCM...hoc theo từng Học kỳ 4 tháng (16 buổi).

KHÓA NHẠC CẤP TỐC LƯU ĐỘNG tại Vinh 06/2019 Click vào đây để ghi danh

Mã: LÐ2019-ĐÔLƯƠNG Đang Mở Hết hạn ghi danh

Viện Âm Nhạc Phan Sinh, ngoài các Khóa học dài hạn quanh năm và Khóa học cấp tốc mùa Hè, còn mở những Khóa học cấp tốc lưu động.
Gv đến tận nơi nào thuận tiện cho đa số học viên, ở cấp Giáo phận, Liên Hạt, Học viện, Tập viện, Nhà Huấn Luyện…
Xin liên lạc Lm Xuân Thảo, ĐT: 0907 300 275, hoặc Email: jxuanthao12@yahoo.com để thu xếp.

Nhóm 1: XA1-AB (7:30-11:30) t2-3-4-5-6-7 + TN1-CD2(14-17:30) t2-4-6 + ĐK1-CD3 (14-17:30) t3-5-7
Nhóm 2: XA1-AB (7:30-11:30) t2-3-4-5-6-7 + TN1-CD2(14-17:30) t2-4-6 + Organ 1/2-CD3 (14-17:30) t3-5-7
Chương trình mỗi ngày (dự kiến, có thể thay đổi tùy hoàn cảnh):
Thức dậy: 4g30
Thánh Lễ: 4g45
Ăn sáng: 6g00
Ôn bài: 6g45
Lớp Sáng:7g30-9g10//9g30-11g10
Ăn Trưa: 11g30
Nghỉ trưa: 12g30
Ôn bài: 13g30
Lớp Chiều:14-15g40//16-17g40
Tắm rửa: 17g40
Ăn tối: 18g30
Ôn bài: 19g30
Ngủ đêm: 21g00

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương