Lễ Trọng - Lễ Kính » Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên » Lễ Chúa Ba Ngôi

Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, 2022 21.178

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ 27 Mùa TN - Năm C

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2022 1.202 Lễ Đức Mẹ

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2022 879 Năm Phụng Vụ

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14/09/2019 678 Lễ Về Chúa

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/11/2021 106 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

19/06/2022 85 Năm Phụng Vụ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2022 79 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 76 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 66 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương