Organ 1


Organ 1 - Về Nơi Đây [Nguyễn Duy]

27/06/2019

Chúng con về nơi đay

Organ 1 - Trang 22

27/06/2019

Organ 1 - Trang 21 - Tình Chúa Thương Con [Giang Ân]

27/06/2019

Bao la tình Chúa yêu con

Organ 1 - Trang 20

27/06/2019

Organ 1 - Trang 19

27/06/2019

Organ 1 - Trang 17

27/06/2019

Organ 1 - Trang 16

27/06/2019

Organ 1 - Trang 15

27/06/2019

Organ 1 - Trang 14

27/06/2019

Organ 1 - Trang 13

27/06/2019

Organ 1 -Trang 12

27/06/2019

Organ 1 - Trang 11

27/06/2019

Organ 1 - Trang 10

27/06/2019

Organ 1 - Trang 9

27/06/2019

Organ 1 - Trang 8

27/06/2019

Organ 1 - Trang 7

27/06/2019

Organ 1 - Trang 6

27/06/2019

Organ 1 - Trang 5

27/06/2019

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh - Năm B

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương