Organ 1


Organ 1 - Về Nơi Đây [Nguyễn Duy]

27/06/2019

Chúng con về nơi đay

Organ 1 - Trang 22

27/06/2019

Organ 1 - Trang 21 - Tình Chúa Thương Con [Giang Ân]

27/06/2019

Bao la tình Chúa yêu con

Organ 1 - Trang 20

27/06/2019

Organ 1 - Trang 19

27/06/2019

Organ 1 - Trang 17

27/06/2019

Organ 1 - Trang 16

27/06/2019

Organ 1 - Trang 15

27/06/2019

Organ 1 - Trang 14

27/06/2019

Organ 1 - Trang 13

27/06/2019

Organ 1 -Trang 12

27/06/2019

Organ 1 - Trang 11

27/06/2019

Organ 1 - Trang 10

27/06/2019

Organ 1 - Trang 9

27/06/2019

Organ 1 - Trang 8

27/06/2019

Organ 1 - Trang 7

27/06/2019

Organ 1 - Trang 6

27/06/2019

Organ 1 - Trang 5

27/06/2019

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương