THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Quê Hương (Lm. Xuân Thảo)

Quê Hương (Lm. Xuân Thảo)

10/03/2014 78 Lm. Xuân Thảo

Lý Áo Vá Quàng

10/03/2014 18 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Chèo Đưa Cá Ông

10/03/2014 15 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Mừng Đức Cha Giu-se

04/09/2015 13 Khác

Lý Cây Khế

10/03/2014 8 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương