Thứ Năm, 07 Tháng Bảy, 2016 11.031

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào cũng nên nghe nhiều cho thấm nhuần. và (II) XA2 (FM,Dm,GM,Em; thang âm 6# & 6b), TN2 và ĐK2 với các bài Bình ca tiếng Latinh thông dụng. Tải xong, giải nén và sắp xếp thứ tự, từ bài 1 trở đi.

Mời bấm vào các hàng dưới đây để xem:

(Mời xem Phóng sự Khóa Hè 7/2015);    

(Mời xem các hình ảnh hình ảnh sinh hoạt vui và học tập chăm chỉ của học viên, nhất là học viên nội trú)

(Mời xem các hình ảnh quà tặng tri ân và chia tay, rất cảm động)

(Mời xem video clip Những Hình Ảnh Dẽ Mến về trẻ em dân tộc)

 

TẢI CÁC TÀI LIỆU HỌC TẬP:

(I) XA1, TN1, ĐK1 + Dân Ca Quen Thuộc;

(II) XA2, TN2, ĐK2 + Bình Ca Thông Dụng Solesmes

Phần I: XA1, TN1 và ĐK1

1. Tải audio mp3 các bài thuộc lòng: bấm vào  XA1

Nghe trên mạng hoặc tải xuống từng bài, có cả bản nhạc pdf

2. Tải audio mp3 các mẫu luyện thanh: bấm vào TN1

3. Tải audio mp3 các bài nhạc dùng để thực tập Điều khiển 1:

Bấm vào CT1;  

Hoặc nghe và xem bản nhạc pdf    

4. Tải videos để thực tập

5. Tải các bài Dân ca Quen thuộc mp3 : Bấm vào DCQT

 

PHẦN II: XA2, TN2 và ĐK2

1.Tải audio mp3 các bài thuộc lòng: bấm vào XA2

Nghe trên mạng hoặc tải xuống từng bài, có cả bản nhạc pdf trong FM và Dm

2. Tải audio mp3 các mẫu luyện thanh: bấm vào TN2 trọn bộ

TN2P1TN2 P2, TN2 P3, TN2 P4;TN2 P5;TN2 P6; TN2 P7; 

TN2 P8TN2 P9; TN2 P10;TN2 P11 TN2 P12;  TN2 P13,

Nghe và xem bản nhạc pdf Thanh nhạc 2

3. Tải audio mp3 các bài nhạc dùng để thực tập Điều khiển : CT2 trọn bộ

3.1. Bấm vào CT2 P1;   

3.2. Bấm vào CT2 P2;   

3.3. Bấm vào CT2 P3;

 Hoặc nghe và xem bản nhạc pdf    

4. Tải videos để thực tập các bài nhạc mới:

Video CT2 (Chúa Khải Hoàn, Hang Belem, Hát Lên Một Bài Ca, Hướng về Chúa, Tình Chúa Yêu Tôi, Tán Tụng Hồng Ân)

5.Các bài Bình Ca Thông Dụng do các Đan sĩ Dòng Biển Đức Solesmes nghiên cứu và trình tấu:  

Solesmes Popular Chants đầy đủ Vol1;  Solesmes Popular Chants đầy đủ Vol 2

5.1. Gregorian Melodies - Popular Chants Vol. 1  P1Popular Chants Vol. 1  P2; Popular Chants Vol. 1  P3  Popular Chants Vol. 1  P4  

Popular Chants Vol. 1  P5 Popular Chants Vol. 1  P6;  Popular Chants Vol. 1  P7 

5.2. Gregorian Melodies - Popular Chants Vol. 2 P1    Popular Chants Vol. 2  P2     Popular Chants Vol. 2 P3    Popular Chants Vol. 2  P4

Popular Chants Vol. 2 P5    Popular Chants Vol. 2  P6  Popular Chants Vol. 2  P7

Bài viết khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

Nhạc Lý Căn Bản-CHƯƠNG I

Nhạc Lý Căn Bản-CHƯƠNG I

15/03/2010 486 Nhạc Lý

Giới Thiệu Về Xướng Âm

Giới Thiệu Về Xướng Âm

07/05/2014 221 Xướng Âm

BÀI 2 - BỘ MÁY PHÁT ÂM

BÀI 2 - BỘ MÁY PHÁT ÂM

26/04/2010 115 Thanh Nhạc 1

BÀI 1 - KHÁI NIỆM VỀ CA HÁT

BÀI 1 - KHÁI NIỆM VỀ CA HÁT

25/04/2010 113 Thanh Nhạc 1

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương