Thứ Năm, 07 Tháng Bảy, 2016 17.543

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào cũng nên nghe nhiều cho thấm nhuần. và (II) XA2 (FM,Dm,GM,Em; thang âm 6# & 6b), TN2 và ĐK2 với các bài Bình ca tiếng Latinh thông dụng. Tải xong, giải nén và sắp xếp thứ tự, từ bài 1 trở đi.

✴ Mời bấm vào các hàng dưới đây để xem:

👉 (Mời xem Phóng sự Khóa Hè 7/2015);    

👉 (Mời xem các hình ảnh hình ảnh sinh hoạt vui và học tập chăm chỉ của học viên, nhất là học viên nội trú)

👉 (Mời xem các hình ảnh quà tặng tri ân và chia tay, rất cảm động)

TẢI CÁC TÀI LIỆU HỌC TẬP:

(I) XA1, TN1, ĐK1 + Dân Ca Quen Thuộc;

(II) XA2, TN2, ĐK2 + Bình Ca Thông Dụng Solesmes

Phần I: XA1, TN1 và ĐK1

1. Tải audio mp3 các bài thuộc lòng XA1:

👉 Nghe và xem bản nhạc pdf  Xướng Âm 1

2. Tải audio mp3 các mẫu luyện thanh 1:

👉 Nghe và xem bản nhạc pdf  Thanh Nhạc 1

3. Tải audio mp3 các bài nhạc dùng để thực tập Điều khiển 1:

✔ Hoặc nghe và xem bản nhạc pdf

4. Tải videos để thực tập Điều Khiển 1 

5. Tải các bài Dân ca Quen thuộc mp3 : Bấm vào DCQT

 

PHẦN II: XA2, TN2 và ĐK2

1.Tải audio mp3 các bài thuộc lòng XA2:

👉 Nghe và xem bản nhạc pdf  Xướng Âm 2

2. Tải audio mp3 các mẫu luyện thanh 2:

👉 Nghe và xem bản nhạc pdf Thanh nhạc 2

3. Tải audio mp3 các bài nhạc dùng để thực tập Điều khiển 2:

CT2 trọn bộ

3.1. Bấm vào CT2 P1;   

3.2. Bấm vào CT2 P2;   

3.3. Bấm vào CT2 P3;

 Hoặc nghe và xem bản nhạc pdf    

4. Tải videos để thực tập các bài nhạc mới:

Video CT2:
◾ Chúa Khải Hoàn 
◾ Hang Belem 
◾ Hát Lên Một Bài Ca 
◾ Hướng về Chúa 
◾ Tình Chúa Yêu Tôi 
◾ Tán Tụng Hồng Ân

5. Các bài Bình Ca Thông Dụng do các Đan sĩ Dòng Biển Đức Solesmes nghiên cứu và trình tấu:  

✔ Solesmes Popular Chants đầy đủ Vol1 
✔ Solesmes Popular Chants đầy đủ Vol 2

5.1. Gregorian Melodies:  
Popular Chants Vol. 1  P1
Popular Chants Vol. 1  P2
Popular Chants Vol. 1  P3  
Popular Chants Vol. 1  P4

Popular Chants Vol. 1  P5 
Popular Chants Vol. 1  P6
Popular Chants Vol. 1  P7

5.2. Gregorian Melodies:
Popular Chants Vol. 2 P1  
Popular Chants Vol. 2  P2  
Popular Chants Vol. 2 P3  
Popular Chants Vol. 2  P4

Popular Chants Vol. 2 P5
Popular Chants Vol. 2  P6
Popular Chants Vol. 2  P7

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương