Thanh Nhạc 1


🎵 Viện Âm Nhạc Phan Sinh - (Quê Hương) có chương trình ATM NHẠC - VANPSchia sẻ kiến thức và kỹ năng về âm nhạc cơ bản cho mọi người có nhu cầu, gợi hứng từ "ATM GẠO" đã diễn ra tại Saigon trong thời gian dịch bệnh đã và đang diễn ra.

Môn Học Thanh Nhạc (TN) còn được gọi là Học Luyện Thanh, Luyện Giọng, hay Luyện Tiếng…liên quan đến Luyện Tập (có khi là khổ luyện) giọng nói, giọng đọc, và giọng hát của mọi người chúng ta, sao cho tốt hơn, hay hơn [ giọng lớn vang, cao hơn mà không mệt, rõ lời hơn, bắt micro hơn, diễn tả hơn ].

=Giọng Nói tốt rất cần cho các chủ lễ, giảng thuyết, nhà giáo, thuyết trình, dẫn chương trình(MC), diễn viên kịch…

=Giọng Đọc tốt rất cần cho các chủ lễ, các thừa tác viên đọc sách trong Phụng Vụ, người đọc diễn văn, đọc truyện…

=Giọng Hát tốt rất cần cho các người ca hát (giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ, ca trưởng, ca viên, ca sĩ). Tất cả họ đều cần luyện tập sao cho giọng nói/đọc/hát của mình được ‘tròn vành, rõ chữ, và nhất là diễn cảm’. Ngoài phần (1) Kiến Thức TN&ngữ âm ra, sẽ có (2) các Mẫu Luyện Thanh (Mẫu Khởi Động, Mẫu Phát Âm, Mẫu Luyện Thanh Thông Dụng) và (3) các Bài Áp Dụng.

🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần A: MLT Căn Bản ( Mẫu Khởi Động: MKĐ + Mẫu Phát Âm: MPA )
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần B: Phần B: MLT Thông Dụng (Mẫu Luyện Thanh: MLT)
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1
♻ Phần C: Các Bài Áp Dụng
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1
♻ Phần Đọc Diễn Cảm
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Album xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương