Thứ Hai, 26 Tháng Mười Một, 2018 49.312

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN). Xuân Thảo Cập nhật 15-8-2021

Đây là phần Đệm Đàn cho các MLT, gồm 2 loại:
I. MLT Căn Bản (mà trình độ nào cũng phải luyện tập) bao gồm
(a) các Mẫu Khởi Động [MKĐ] ( dùng trước các buổi học hát, tập hát;) và
(b) các Mẫu Phát Âm [MPA], dùng để luyện phát âm các nguyên âm đơn [MPA1-Ng âm], các phụ âm đầu [MPA2_Ph.âm],
và tổng hợp các nguyên âm đơn, phức, các vần mở, đóng [MPA3_th1,2,3];
II. MLT Thông Dụng (MLT_ThD) Trong Thanh Nhạc cấp 1.

 

🌟Giới thiệu cho những ai chưa học Thanh Nhạc 1
✔Các Mẫu Luyện Thanh cần nhiều sự hướng dẫn chi tiết trong lớp học.
Nếu bạn muốn học tập và tìm hiểu kỹ càng hơn thì nên ghi danh vào khóa Thanh Nhạc 1 (TN1) để được hướng dẫn chi tiết.

 

Môn Học Thanh Nhạc (TN) còn được gọi là Học Luyện Thanh, Luyện Giọng, hay Luyện Tiếng…liên quan đến Luyện Tập (có khi là khổ luyện) giọng nói, giọng đọc, và giọng hát của mọi người chúng ta, sao cho tốt hơn, hay hơn. Cụ thể trong ca hát, là luyện sao cho tiếng của mình được ‘tròn vành, rõ chữ, và nhất là diễn cảm’.

Ngoài phần (1) Kiến Thức TN và Ngữ âm ra, sẽ có (2) các Mẫu Luyện Thanh (Mẫu Khởi Động, Mẫu Phát Âm, Mẫu Luyện Thanh Thông Dụng) và (3) các Bài Áp Dụng.

Hướng Dẫn Tập Luyện Hát "TRÒN VÀNH RÕ CHỮ" bằng:

A. CÁC MẪU LUYỆN THANH CĂN BẢN (MLT_CB: MKĐ&MPA) 

B. CÁC MẪU LUYỆN THANH THÔNG DỤNG TN1 (MLT_TTh_TN1)

Hoạt động của Hoành cách mô và lồng ngực.

Lấy Hơi:(1) Mở miệng Hớp Hơi + (2) Phình bụng+Trương Lồng Ngực + (3) Nén hơi + (4) Phát âm

 

A. CÁC MẪU LUYỆN THANH CĂN BẢN (MLT_CB: MKĐ&MPA) 

 

MKĐ2: RUNG MÔI Nghe đàn và rung môi 1 lần 

MKĐ2: RUNG MÔI Nghe đàn và rung môi 2 lần 

MKĐ3:RUNG LƯỠI (2 lần, cần lấy hơi sâu hơn bằng cách "phình bụng" rồi "trương lồng ngực" ngay mà không hóp bụng)

 

👉Xem Mẫu Luyện Thanh Căn Bản Miễn Phí (Giới thiệu cho những ai chưa học)

 

◼MPA1_Nguyên âm_Q5_Hài hòa âm sắc

◼MPA2_Phụ âm đầu_Q5

◼MPA_TH1_Q5: Luyện phát âm các Phụ Âm Đầu + Vần mở đơn/mở phức// + Vần đóng từ từ bằng Bán âm cuối bẹt miệng/tròn môi

◼MPA_TH2_Q5: Luyện phát âm các Phụ Âm Đầu + Vần đóng từ từ (nguyên âm phức+phụ âm cuối)

◼MPA_TH3_Q5: Luyện phát âm các Phụ Âm Đầu + Vần đóng SỚM (nguyên âm đơn + âm cuối)

◼MKĐ4_Rung Môi_Q8 (3T-3t-4đ)

◼MKĐ5_Rung Lưỡi_Q8 (3T-3t-4đ)

◼MKĐ6_Rung Môi/ Lưỡi Hát Dấu Nhạc_Phụ âm đầu Q8(5đ-3t-6t)

◼MKĐ7_Rung Môi/Lưỡi_Hát Dấu Nhạc_Q12

 

👉Ghi danh đăng ký khóa Quanh Năm để được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết tất cả các mẫu luyện thanh từ A⇢Z

 

B. CÁC MẪU LUYỆN THANH THÔNG DỤNG TN1 (MLT_TTh_TN1)

(Nhạc sĩ Nam Hải giới thiệu. XT quảng diễn và phát triển)

MLT1_DO-RE-MI (07a)(tập lấy hơi:(1) mở miệng + (2) phình bụng + trương ngực+(3 )nén hơi rồi mới (4) phát âm). Hớp hơi trước khi hát.

Tốc độ vừa. 

MLT1_DO-RE-MI (07b) (tập lấy hơi:mở miệng + phình bụng + trương ngực+nén hơi rồi mới phát âm). Hớp hơi trước khi hát.

Tốc độ nhanh hơn. 

 

MLT2_Ngô---Nga----(Legato_Staccato [hóp bụng gọn nhẹ]) 

MLT3_Do-Re-Mi-Fa (hóp bụng nhẹ khi hát dấu Mi-Fa).


👉Xem Mẫu Luyện Thanh Căn Bản Miễn Phí (Giới thiệu cho những ai chưa học)

 

◼MLT4: Staccato trên từng phách

◼MLT5: Marcato (Rời Mạnh) bằng Hóp bụng mạnh_ Đô-mi-Xon-mi-Đô

◼MLT6: Hóp bụng để tiếng vươn khi hát lên quãng xa (Đô-Fa-La)

◼MLT7: Legato nhanh+Staccato trên từng nửa phách

◼MLT8: Liền tiếng + vươn tiếng dần 3 phách liên tiếp; Đọc chéo: Mô-Ma-Ngô#Ma-Mô-Nga

◼MLT9: Tròn tiếng hơn khi hát Mi-Mê, + dội âm phía trước (tiếng vang qua khoang mũi)

◼MLT10: Liền tiếng + Nét nhạc nhẹ lại dần 3 cỡ

◼MLT11: Dội âm phía trước: “Khẩu hình tối thiểu, lưỡi làm việc tối đa”

 

👉Ghi danh đăng ký khóa Quanh Năm để được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết tất cả các mẫu luyện thanh từ A⇢Z

 

Xem tiếp CÁC BÀI ÁP DỤNG THANH NHẠC

Bài áp dụng căn bản1: KHÚC NHẠC CẢM TẠ

Bài áp dụng căn bản 2: HANG BÊ-LEM

Xem tiếp phần PHÂN TÍCH NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT để hát cho "Tròn vành rõ chữ"

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương