Bài Hát


(MTG Thủ Đức) Giữ Lấy Lời Cha - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

30/01/2023

Con ơi, con ơi giữ lấy lời Cha

(MTG Thủ Đức) Lễ Dâng Ngày Xuân - Dấu Chân [Dấu Chân]

30/01/2023

Dâng lên Ngài Mùa Xuân

(MTG Thủ Đức) Ngày Xuân Xin Dâng - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

30/01/2023

Ngày xuân xin dâng lên Cha

(MTG Thủ Đức) Xin Chào Mùa Xuân - Lm Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

30/01/2023

Chào mừng xuân tươi xuân vui

(MTG Thủ Đức) Xuân Hy Vọng - Nguyên Kha [Nguyên Kha]

30/01/2023

Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa

[MTG Thủ Đức] Anh Em Hãy Vui Luôn - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/11/2022

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa

[MTG Thủ Đức] Bao Giờ Cho Sương Rơi - Minh Trang [Minh Trang]

07/11/2022

Bao giờ cho sương rơi

[MTG Thủ Đức] Bê-lem Âm Vang Cứu Độ - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

06/12/2022

Từ Bê-lem lời ca hạnh phúc vang trời

[MTG Thủ Đức] Các Tầng Trời - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

06/12/2022

Sau khi Chúa Giê-su đã chịu phép

[MTG Thủ Đức] Chúa Giê-Su Chịu Phép Rửa - Trần Mừng [Trần Mừng]

06/12/2022

Ngày ấy tại sông Gióc đăng

[MTG Thủ Đức] Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

06/12/2022

Các tầng trời mở ra và có tiếng Chúa Cha

[MTG Thủ Đức] Con Nâng Tâm Hồn Lên - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

07/11/2022

Con nâng tâm hồn lên nâng tâm hồn lên tới Chúa

[MTG Thủ Đức] Dân Thành Xi-on - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

07/11/2022

Dân Thành Xi-on hỡi

[MTG Thủ Đức] Dâng Chúa Hài Đồng - Văn Duy Tùng [Văn Duy Tùng]

06/12/2022

Con kính dâng lên Ngài

[MTG Thủ Đức] Đêm Noen - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

06/12/2022

Đêm nay Noen về hồn ơi lắng tai nghe

[MTG Thủ Đức] Đợi Trông - Thanh Lâm [Thanh Lâm]

20/11/2022

Này từ trần gian đoàn con ngước mắt kêu cầu

[MTG Thủ Đức] Hãy Cất Tiếng Reo Mừng - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/12/2022

Hãy cất tiếng reo mừng, reo mừng hỷ hoan trong Chúa

[MTG Thủ Đức] Khao Khát Ơn Trời - Minh Chiết [Minh Chiết]

20/11/2022

Xin cho con luôn biết mong chờ

[MTG Thủ Đức] Lễ Dâng Mùa Vọng - Đinh Công Huỳnh [Đinh Công Huỳnh]

07/11/2022

Xin dâng lên Chúa những tâm tình mùa vọng

[MTG Thủ Đức] Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung [Viết Chung]

13/11/2022

Với tháng ngày trông đợi con dâng
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Xuân Của Ân Tình

28/01/2015 1.009 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Đây Chiên Thiên Chúa

23/10/2016 966 Năm A

Thánh Vịnh 39 - Thái Nguyên

01/12/2014 572 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Xuân Yêu Thương

24/12/2021 451 Nhập Lễ

Ngày Xuân Xin Dâng - Phan-xi-cô

28/01/2015 407 Dâng Lễ

Hồng Ân Chúa Xuân - Dạ Quỳnh - Tri Ân Ca

01/02/2019 394 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương