Năm Phụng Vụ » Năm C

Thứ Hai, 26 Tháng Chín, 2016 7.391

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

Danh mục: Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 32 Thường Niên
Nhạc sĩ/ Tác giả: Mai Nguyên Vũ

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 163 Năm C

Thánh Vịnh 130 - Thiên Lan

26/09/2016 159 Năm A

Dâng Lên Chúa 1 - Phan-xi-cô

04/08/2016 142 Dâng Lễ

Xin Chúa Ban Bình An - Xuân Thảo

05/06/2016 132 Nhập Lễ

Đi Về Nhà Chúa

04/08/2016 114 Năm C

Chúa Nhật 28 năm C - Xuân Thảo

04/08/2016 111 Tung Hô Tin Mừng

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 87 Năm A

Bài Ca Bác Ái - Mi Trầm

01/02/2017 77 Năm A

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương