Danh Sách Khóa Học


Khoá Nhạc Dài Hạn Quanh Năm CN 8/9/2019 - CN 17/5/2020 Click vào đây để ghi danh

Mã: QN2019 Đang Mở Hạn chót ghi danh: 01/05/2020

Khoá Quanh Năm 2019 (QN2019) gồm 2 học kỳ; HK1 từ tháng 9-12/2019; HK2 từ tháng 1-5/2020 Có những môn căn bản học suốt cả 2 HK như XA1,2,3; TN1,2,3; ĐK1,2,3. Có những môn học trong từng HK, khi xong HK1(QN1) thì phải ghi danh tiếp học lại môn đó trong HK2; hay học lên cấp trên hoặc học sang môn khác trong HK2.

HK1(Quanh Năm 1, QN1): Học từ CN 8/9/2019, sáng:LTG8-B1; Organ3/4-B1; Chiều:XA123; Org1/2-D1;3/4-D1
(Ghi chú: Chữ A=> [~8-9g45]; Chữ B=>[~10-11g45];Chữ C=>[~ 14-16g];Chữ D=>[~16-18g]; Chữ T=>[~17-20g]); số đi sau các chữ chỉ ngày thứ mấy trong tuần [1=CN;2=thứ 2; 3 là thứ 3...Td: XA1_QN_C1/T2 có nghĩa là mốn Xướng âm 1, học Quanh năm cả 2 HK, từ 2-4g30 chiều Chúa nhật hoặc Tối thứ 2; Td: ORG1QN1D1 nghĩa là môn Organ1 học QN1(=HK1) chiều 4g30-6g30 ngày Chúa nhật]...)

MÔN XA1 + 2 là MÔN BẮT BUỘC cho mọi học viên muốn bắt đầu học nhạc, học hát, học đàn, học điều khiển, học sáng tác...
Cuối khoá nhạc, có kiểm tra bắt buộc, và phải đủ điểm chuẩn mới được lên lớp theo điều kiện đặt ra cho từng môn
Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần. Ví dụ:
1. XA1QN-C1/T4 + TN1QN-D6 + ĐK1/(ORG1QN1D1 + ORG2QN2D1) + LTG5QN2B7) và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc
2. XA2QNC1 + TN2QNT3+ĐK2QNT3/ (Org3QN1B1) + Nhạc cụ khác (Ghita/Sáo/Tranh/T'rưng...) + LTG5/6QN1A7 + LSAN1QN1A7; hoặc
3. XA3QNC1+TN3+ĐK3/(ORG5_6)+ LTG7_8+LSAN2_3 + Nhạc cụ khác; hoặc
4. DipLCM+ ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5...hoặc
5. Phối Khí + LNVT1_2 + ALCM (in conducting/Teaching/in Performance/in Musicianship/in Church Music
6. LLCM....

HK2 (Quanh Năm 2, QN2): các môn khác như Nhạc cụ (Organ, Piano, Guita, Tranh, Sáo trúc, T'rưng), Hoà âm, Đối âm, Phối khí, LNVT, LSAN, Sáng tác, Luyện thi LCM...hoc theo từng Học kỳ 4 tháng (16 buổi).

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương