Danh Sách Khóa Học


KHÓA NHẠC CẤP TỐC MÙA HÈ (KB3)🌞🔴 từ thứ 5, 01/07/2021 đến thứ 6, 30/07/2021

Mã: MH2021 Đang Mở Hạn chót ghi danh: 23/06/2021
Xem mô tả khóa học
Mỗi học viên nên ghi danh ở cả 3 Kịch Bản. Kịch Bản 3: là kịch bản phải giãn cách tối đa, nên các lớp đông học viên sẽ được học trực tuyến(online), không thể có nội trú, nên các học viên ở xa bắt buộc phải học trực tuyến: Cần một số thiết bị điện tử như: Điện thoại thông minh, hoặc ipad, máy tính xách tay, hoặc máy tính bàn có webcam và headphone, nối kết với internet. Khi ghi danh được rồi, học viên sẽ được hướng dẫn dùng mật mã để vào lớp học. Một số môn với sĩ số học viên 5-10, hy vọng vẫn có thể học trực tiếp tại lớp. Khóa Nhạc Hè (KB3) cũng bắt đàu từ thứ 5, 01/07/2021 đến thứ 6, 30/07/2021, tại địa chỉ Nhà Thờ Thánh Phanxicô ĐaKao 50 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Q1, Tp.HCM: xin theo dõi để cập nhật thông tin thường xuyên, vì có những lớp dưới 5 học viên, sẽ xin hủy bỏ.
- 7h sáng thứ 5 có mặt để làm thủ tục nhập lớp.


=XA1 và XA2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả học viên học các môn đàn như Organ1&2 Piano, T'rưng, Ghita, Sáo, LNVT...
-Giải thích các mã số môn học: sau tên và cấp của môn học, có gạch ngang và các ký hiệu như: A=từ 8g; B=từ 10g; C=từ 14g; D=từ 16g. AB2-7= từ 8g-11g40 thứ 2-3-4-5-6-7; CD2=14-17g30 thứ 2-4-6; A2=từ 8g thứ 2-4-6; B3= từ 10g thư 3-5-7; C2=từ 14g thứ 2-4-6; D3= từ 16g thứ 3-5-7...XA1*-T2-7 =XA1 trực tuyến, Tối 7-9:30 thứ 2-7.
-Xin ghi danh bằng cách chọn 1 trong 10 nhóm sau miễn là không trung ngày và giờ. (trường hợp đặc biệt, xin nhắn tin Thầy Hòa 038 853 3601):

Nhóm 1: XA1-AB2-7; TN1-CD2; ĐK1-CD3. Lưu ý: Muốn học ĐK1, buộc phải đã/đang học XA1/XA2/XA3 và TN1
Nhóm 2: XA1-AB2-7; TN1-CD2; Org1-CD2/Org1-CD3.
Nhóm 3: XA1-AB2-7; TN1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
------
Nhóm 4: XA2-AB; TN1-CD2; ĐK1-CD3.
Nhóm 5: XA2-AB; TN2-CD3; ĐK2-CD2: Muốn học ĐK2, buộc phải đã/đang học XA2/XA3 và TN2
Nhóm 6: XA2-AB; T'rưng-C3/Ghita-C3; Org1-C2/Org2-D2.
Nhóm 7: XA2-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org2-D2.
------
Nhóm 8: XA3-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
Nhóm 9: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org3-AB3.
Nhóm 10: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2/Org2-D2; T'rưng-CD3/ Ghita-CD3/ Tranh-CD3/Sáo-CD3 /Org1-C2/D2.
====
Ngoài ra ai có nhu cầu BÁN TRÚ (Ăn trưa, tạm nghỉ trưa trong lớp), thì chọn BT. Ai có nhu cầu Nội trú (ở lại đêm, ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều) thì chọn NT

KHÓA NHẠC CẤP TỐC MÙA HÈ (KB2)🌞 từ thứ 5, 01/07/2021 đến thứ 6, 30/07/2021

Mã: MH2021 Đang Mở Hạn chót ghi danh: 23/06/2021
Xem mô tả khóa học
Mỗi học viên nên ghi danh ở cả 3 Kịch Bản. Kịch Bản 2: Không nhận Nội trú vì tình hình dịch bệnh. Tất cả các môn học trực tiếp tại lớp. Thêm môn XA1*-T1-4.6 online cho học viên ở xa. Khóa Nhạc Hè tháng 7/2021: thứ 5, 01/07/2021 đến thứ 6, 30/07/2021, tại địa chỉ Nhà Thờ Thánh Phanxicô ĐaKao 50 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Q1, Tp.HCM: xin theo dõi để cập nhật thông tin thường xuyên, vì có những lớp dưới 5 học viên, sẽ xin hủy bỏ.
- 7h sáng thứ 5 có mặt để làm thủ tục nhập lớp.

=XA1 và XA2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả học viên học các môn đàn như Organ1&2 Piano, T'rưng, Ghita, Sáo, LNVT...
-Giải thích các mã số môn học: sau tên và cấp của môn học, có gạch ngang và các ký hiệu như: A=từ 8g; B=từ 10g; C=từ 14g; D=từ 16g. AB2-7= từ 8g-11g40 thứ 2-3-4-5-6-7; CD2=14-17g30 thứ 2-4-6; A2=từ 8g thứ 2-4-6; B3= từ 10g thư 3-5-7; C2=từ 14g thứ 2-4-6; D3= từ 16g thứ 3-5-7...XA1*-T2-7 =XA1 trực tuyến, Tối 7-9:30 thứ 2-7.
-Xin ghi danh bằng cách chọn 1 trong 10 nhóm sau miễn là không trung ngày và giờ. (trường hợp đặc biệt, xin nhắn tin Thầy Hòa 038 853 3601):

Nhóm 1: XA1-AB2-7; TN1-CD2; ĐK1-CD3. Lưu ý: Muốn học ĐK1, buộc phải đã/đang học XA1/XA2/XA3 và TN1
Nhóm 2: XA1-AB2-7; TN1-CD2; Org1-CD2/Org1-CD3.
Nhóm 3: XA1-AB2-7; TN1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
------
Nhóm 4: XA2-AB; TN1-CD2; ĐK1-CD3.
Nhóm 5: XA2-AB; TN2-CD3; ĐK2-CD2: Muốn học ĐK2, buộc phải đã/đang học XA2/XA3 và TN2
Nhóm 6: XA2-AB; T'rưng-C3/Ghita-C3; Org1-C2/Org2-D2.
Nhóm 7: XA2-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org2-D2.
------
Nhóm 8: XA3-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
Nhóm 9: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org3-AB3.
Nhóm 10: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2/Org2-D2; T'rưng-CD3/ Ghita-CD3/ Tranh-CD3/Sáo-CD3 /Org1-C2/D2.
====
Ngoài ra ai có nhu cầu BÁN TRÚ (Ăn trưa, tạm nghỉ trưa trong lớp), thì chọn BT. Ai có nhu cầu Nội trú (ở lại đêm, ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều) thì chọn NT

KHÓA NHẠC CẤP TỐC MÙA HÈ (KB1)🌞 từ thứ 5, 01/07/2021 đến thứ 6, 30/07/2021

Mã: MH2021 Đang Mở Hạn chót ghi danh: 25/06/2021
Xem mô tả khóa học
Mỗi học viên nên ghi danh ở cả 3 Kịch Bản(KB). Kịch Bản 1: tối ưu, các môn đều học trực tiếp, có cả Nội trú, bán trú. Có online XA1*-T1-4.6 cho ai ở quá xa. Khóa Nhạc Hè tháng 7/2021: thứ 5, 01/07/2021 đến thứ 6, 30/07/2021, tại địa chỉ Nhà Thờ Thánh Phanxicô ĐaKao 50 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Q1, Tp.HCM: xin theo dõi để cập nhật thông tin thường xuyên, vì có những lớp dưới 5 học viên, sẽ xin hủy bỏ.
- 7h sáng thứ 5 có mặt để làm thủ tục nhập lớp.
- Học viên Nội Trú phải chuẩn bị và theo dõi tình hình Dịch Corona Virus 19.

=XA1 và XA2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả học viên học các môn đàn như Organ1&2 Piano, T'rưng, Ghita, Sáo, LNVT...
-Giải thích các mã số môn học: sau tên và cấp của môn học, có gạch ngang và các ký hiệu như: A=từ 8g; B=từ 10g; C=từ 14g; D=từ 16g. AB2-7= từ 8g-11g40 thứ 2-3-4-5-6-7; CD2=14-17g30 thứ 2-4-6; A2=từ 8g thứ 2-4-6; B3= từ 10g thư 3-5-7; C2=từ 14g thứ 2-4-6; D3= từ 16g thứ 3-5-7...XA1*-T2-7 =XA1 trực tuyến, Tối 7-9:30 thứ 2-7.
-Xin ghi danh bằng cách chọn 1 trong 10 nhóm sau miễn là không trung ngày và giờ. (trường hợp đặc biệt, xin nhắn tin Thầy Hòa 038 853 3601):

Nhóm 1: XA1-AB2-7; TN1-CD2; ĐK1-CD3. Lưu ý: Muốn học ĐK1, buộc phải đã/đang học XA1/XA2/XA3 và TN1
Nhóm 2: XA1-AB2-7; TN1-CD2; Org1-CD2/Org1-CD3.
Nhóm 3: XA1-AB2-7; TN1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
------
Nhóm 4: XA2-AB; TN1-CD2; ĐK1-CD3.
Nhóm 5: XA2-AB; TN2-CD3; ĐK2-CD2: Muốn học ĐK2, buộc phải đã/đang học XA2/XA3 và TN2
Nhóm 6: XA2-AB; T'rưng-C3/Ghita-C3; Org1-C2/Org2-D2.
Nhóm 7: XA2-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org2-D2.
------
Nhóm 8: XA3-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
Nhóm 9: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org3-AB3.
Nhóm 10: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2/Org2-D2; T'rưng-CD3/ Ghita-CD3/ Tranh-CD3/Sáo-CD3 /Org1-C2/D2.
====
Ngoài ra ai có nhu cầu BÁN TRÚ (Ăn trưa, tạm nghỉ trưa trong lớp), thì chọn BT. Ai có nhu cầu Nội trú (ở lại đêm, ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều) thì chọn NT

Một số môn "Khuyến học"
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương