Xướng Âm 2


Bài 1 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 10 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 11 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 12a - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 12b - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 13 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 14 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 15 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 2 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 3a - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 3b - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 4 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 5a - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 5b - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 6 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 7 - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 8 - XA2 (F10)

25/07/2020 Xướng Âm 2

Bài 9a - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Bài 9b - XA2

18/04/2014 Xướng Âm 2

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bài 1 - XA2

18/04/2014 15 Xướng Âm 2

Bài 4 - XA2

18/04/2014 6 Xướng Âm 2

Bài 10 - XA2

18/04/2014 6 Xướng Âm 2

Bài 11 - XA2

18/04/2014 6 Xướng Âm 2

Bài 8 - XA2 (F10)

25/07/2020 5 Xướng Âm 2

Bài 12a - XA2

18/04/2014 4 Xướng Âm 2

Bài 13 - XA2

18/04/2014 4 Xướng Âm 2

Bài 3b - XA2

18/04/2014 3 Xướng Âm 2

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương