F/Dm - Phần B


🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
❇ Bài 5: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, VT FA, điệu Trưởng
✔ Vị trí FA / cung FA (in F key)
✔ Điệu Trưởng / ~Xang (major mode): FA-xon-LA-xib-ĐÔ-rê-mi-[FA]
🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
❇ Bài 6: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm, cung Fa Trưởng, chuyển qua cung Đô Trưởng
✔ Cung Fa Trưởng (1b: 1 giáng)
✔ chuyển qua cung Đô Trưởng (không thăng, không giáng)
🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
❇ Bài 7: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm cung FM, chuyển lên cung BbM và trở lại cung FM
✔ Cung Fa Trưởng FM (xib)
✔ chuyển lên cung Xi giáng Trưởng BbM (xib và mib)
✔ và trở lại cung Fa Trưởng
🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung FA, Thể Trưởng
❇ Bài 8: NGHE và ĐỌC Thang Thất âm F#M (6 dấu thăng). Đổi dấu hóa: đọc FM với 1b, thay vì đọc F#M với 6#
✔ Nguyên tắc đổi dấu hóa: 6# (F#M) đọc như 1b (FM)
✔ và 6b (GbM) đọc như 1# (GM)
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Album xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương