GM/ Em - Phần B


🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung XON, Thể Trưởng
❇ Bài 20: Thang Thất âm, Vị trí Xon/ cung Xon (in G key), điệu Trưởng /~ Xang (major mode): XON-la-XI-đô-RÊ-mi-fa#-[XON]
🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung XON, Thể Trưởng
❇ Bài 21: Thang Thất âm, cung XON Trưởng (fa#), chuyển tạm qua cung RÊ Trưởng (fa# & đô#)
🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung XON, Thể Trưởng
❇ Bài 22: Thang Thất âm, cung XON Trưởng (fa#)
- chuyển cung lên RÊ Trưởng (fa# & đô#);
- chuyển thể từ XON Trưởng sang Xon thứ (xib & mib)
🎵 XÂ2 - Phần B: Thang Thất Âm Cung XON, Thể Trưởng
❇ Bài 23: Xướng Âm Dành Cho Mọi Người. Tập Ghép Lời vào nhạc
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Album xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương