Thứ Năm, 04 Tháng Giêng, 2024 135

THÔNG BÁO CĐ QUÊ HƯƠNG: Chuẩn bị lễ Hiển Linh chiều 7-1-2024 tại gx Đa kao, giỗ 36 năm nhạc sư Hải Linh

  

THÔNG BÁO CĐ QUÊ HƯƠNG: Chuẩn bị lễ Hiển Linh chiều 7-1-2024 tại gx Đa kao, giỗ 36 năm nhạc sư Hải Linh - 1

 
NỘI DUNG:
 
1.TIN Ca Đoàn QUÊ HƯƠNG
 
                


THÔNG BÁO CĐ QUÊ HƯƠNG: Chuẩn bị lễ Hiển Linh chiều 7-1-2024 tại gx Đa kao, giỗ 36 năm nhạc sư Hải Linh - 2

 
I. TIN CĐ QUÊ HƯƠNG:Hát lễ Chiều CN Hiển Linh 7-1-2024  tại Thánh đường GX Đakao.

Vào đây để nghe và xem bài "Chúng tôi Đã Thấy" và "Khúc Ca Mặt Trời"

Hoặc vào đây: https://hailinhquehuong.com/ca-muc-phung-vu/bai-hat/chung-toi-da-thay-xuan-thao_s1498

Xem Tiểu sử Thầy Hải Linh: https://hailinhquehuong.com/tieu-su-co-nhac-su-phanxico-hai-linh_a11

Ngoài ra vẫn tiếp tục:

=Đi tập đều hòa trở lại, chú tâm ôn Luyện thanh:bấm vào khoảng trống TN1: 2 ; TN1:45, 6,7 8,9, ...14...để mở các mẫu luyện thanh

=Tập bài Cantate Domino (Mark Hayes)Tìm xuống từng bè để tập

=Ôn lại bài Cantate Domino (Valentino Miserachs Grau)

BÀN TAY 5 NGÓN : https://hailinhquehuong.com/video-clip/ban-tay-5-ngon-xuan-thao-bai-hat-sinh-hoat-thanh-thieu-nien_v158

 

 

2.Thông báo VANPS

II. THÔNG BÁO VANPS: Khóa Nhạc Dài hạn Quanh Năm Học kỳ II (1-5/2024) 

https://hailinhquehuong.com/danh-sach-khoa-hoc
 
 

 

 

 

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương