Thứ Ba, 15 Tháng Bảy, 2014 304

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014

Khóa Nhạc Hè đã bắt đầu lúc 8g30 ngày 1-7-2014, tại Tu viện_Giáo xứ Phanxicô Đakao. Buổi sáng học 4 tiết (8g-11g40), gồm các lớp Xướng Âm 1, 2, 3 từ thứ 2 đến thứ 7; lớp Viết bản đệm Đàn thứ 3-5-7; và Organ 3 thứ 2-4-6 (8g30-10g). Buổi chiều học 4 tiết từ 2g-5g30: thứ 2-4-6 gồm các lớp Thanh Nhạc 1, Điều khiển 2, Hòa Âm 1A (=LT Grade 5), và Organ1 &2; thứ 3-5-7 gồm các lớp Thanh nhạc 2, Điều khiển 1, và 2 lớp Organ 1.

Số học viên vào cuối tuần 3 gồm 163 hv XA1, 2, 3; 143 hv TN1, 2; 115 hv ĐK1, 2; 52 hv Org1, 2, 3; 14 hv Grade 5; 14 hv BĐĐ. Hy vọng con số nầy không suy giảm nhiều vào cuối tháng. Khoảng trên 50 học viên nội trú, gần 50 hv bán trú ăn cơm tại chỗ. Một số hv đem theo cơm trưa và nghỉ trưa tạm trong các lớp hoc.

Năm nay, có Thầy Tiến từ Cộng đoàn Pleiku xuống đồng hành với các học viên “dân tộc”. Thầy kiêm Đặc trách Đời sống và Kỷ luật cho các học viên nội và bán trú. Nhờ Thầy các học viên an tâm học hành khiến chất lượng học tập tiến bộ trông thấy.

Khóa học sẽ làm lễ Kết khóa vào lúc 8g30 sáng 30-07-2014, gồm Thánh lễ và Sinh hoạt mãn khóa, phối hợp lễ trao bằng LCM Theory Grade 5.

Chúng tôi sẽ có bản tường trình chi tiết hơn vào cuối Khóa Hè nầy.

(Xem hình ảnh tại http://hailinhquehuong.com/thu-vien-anh/hinh-cac-lop-nhac-he-tai-dakao-truoc-ngay-5-7-2014_g214-8)

Dưới đây là một ít hình ảnh sơ khởi về các sinh hoạt & các lớp học:


Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 1

Lớp ĐK1 đang ôn tập Điều khiển trước sân Nhà thờ với Cô Hoàng Oanh

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 2

ĐK1 học trong Nhà thờ với Thầy Hương Vĩnh

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 3

Lớp Nhạc Lý Ký Xướng Âm 1 Cô Hoàng Oanh và 6 phụ huấn)

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 4

Lớp Thanh Nhạc 1 với Cha Xuân Thảo

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 5

Lớp ĐK2 (Thầy Hương Vĩnh)


Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 6

Lớp Nhạc lý Ký Xướng Âm 2 (Sr Thanh Thúy và Sr Huệ)

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 7

Lớp Thanh Nhạc2 với Cha Xuân Thảo


Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 8

Lớp Nhạc Lý Ký Xướng Âm 3

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 9

Organ1 (Thầy Thiên)

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 10

Organ1 (Sr Thanh Thúy)

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 11

Organ1 (Sr Thanh Thúy)

 


Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 12

Lớp Viết Bản Đệm Đàn với Thầy P. Kim

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 13

LCM Grade 5 (HA1A) với Sr Thanh Thúy và Thầy P. Kim

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 14

Học viên nội trú/Bán trú ăn trưa dưới sự điều động của Thầy Tiến

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 15

Ban giảng huấn rửa chén đĩa sau cơm trưa

 

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 16

GS.TS. John Howard, Giám đóc Khoa Khảo thí của College of Music (LCM EXAMINATIONS) đến thăm các lớp nhân dịp GS sang Việt Nam chấm thi.

Khóa Nhạc Cấp Tốc Hè tháng 7-2014 - 17

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương