Các Môn Học Trên Mạng

XA1_1: DO-RE-MI

XA1_1: DO-RE-MI

08/12/2017

Môn Xướng Âm gồm nhiều cấp. Cấp 1 là cấp cơ bản, giúp học viên thủ đắc (1) KIẾN THỨC cơ bản về Âm Nhạc (Nhạc Lý), (2) tập luyện KỸ NĂNG ĐỌC/HÁT nhạc ĐÚNG cao độ và trường độ, cùng với cường độ và âm sắc PHÙ HỢP (Xướng âm), (3) tập luyện KỸ NĂNG Thẩm Âm/NGHE và GHI ÂM THANH ra đúng cao độ và cường độ (Ký âm). Ngoài ra, không bỏ sót (4) các yếu tố cơ bản về Thanh Nhạc giúp phát âm đúng cách và giọng hát vang đẹp theo phương châm "tròn vành rõ chữ". Đó là Xướng âm 4 trong 1, dạy và học tích hợp, liên môn.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh


Tin xem nhiều trong tháng

XA1_1: DO-RE-MI

XA1_1: DO-RE-MI

08/12/2017 5 Các Môn Học Trên Mạng

Bài Xướng âm 2: Do-Re-Mi-Sol

Bài Xướng âm 2: Do-Re-Mi-Sol

06/12/2017 3 Các Môn Học Trên Mạng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương