Thứ Năm, 13 Tháng Chín, 2018 2.292

Thiệp Mời tham dự ĐÊM NHẠC HẢI LINH III Tưởng nhớ Nhạc sĩ Hải Linh nhân giỗ 30 năm.

Lúc 7g30 tối thứ 3, 16-10-2018, tại Thánh đướng giáo xứ Đồng Tiến, 54 Thành Thái, P12, Q10, SGN, do Dàn Nhạc Giao hưởng và Ca Đoàn Quê Hương Tổng Hợp (tại Đakao và Đên Martino Hố Nai) trình tấu. Xin liên lạc để chúng tôi gửi thiệp mời, nhất là các Môn sinh và các Thân hữu (l/l Cô Hoàng Oanh 016 6666 8126 hoặc Thầy Thanh Hoà 0168 8533 601) .

Thiệp Mời: Chúng tôi gửi Thiệp Mời nầy đến tất cả Quý Đức Cha, Quý Bề trên, Quý Linh mục, Quý Tu sĩ và Tu sinh Nam Nữ, Quý Ân Nhân, Thân Nhân, Thân Hữu, Quý Môn sinh dưới mọi danh nghĩa và Quý Ông Bà Anh Chị em cảm mên cố Nhạc sư Hải Linh, để kính xin Quý vị hiệp lòng với chúng tôi tưởng nhớ đến mà cầu nguyện cho Thầy, đồng thời cầu nguyện cho các môn sinh cố gắng noi theo con đường nghệ thuật mà Thầy đã  thể hiện và đề ra cho các môn sinh bước theo, hầu Tôn vinh Chúa và giúp tha nhân được thánh hoá nhờ việc thể hiện Thánh nhạc càng ngày càng xứng hợp hơn. Chúng tôi cũng đã gửi thiệp qua điện thư hoặc qua bưu điện, hoặc nhờ người chuyển tay đến quý vị;' nhưng chắc chắn còn nhiều nơi có thể không gửi, hoặc gửi mà không đến được. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi nếu có yêu cầu gì mà chúng tôi chưa thực hiện tốt được. Xin quý vị tha thứ nếu còn điều gì thiếu sót. Xin cảm ơn quý vị. TM Nhóm Quê Hương và các Môn Sinh của Thầy.

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương