Năm Phụng Vụ


ADORO TE

02/05/2015

Adoro Te devote
Bình Ca Latinh Solesmes (Pháp)
Adoro te devote, latens Deitas,/Quæ sub his figuris vere latitas;/Tibi se cor meum totum subjicit,/Quia te contemplans totum deficit...

Ân Tình Chúa - Kim Long [Kim Long]

03/06/2016

Ân tình Chúa bao la như khung trời vút cao xa

Bài Ca Bác Ái - Mi Trầm [Mi Trầm]

01/02/2017

Trong tình thương Chúa là Cha

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long [Kim Long]

31/05/2017

Xin Chúa thương xót chúng con

Bộ Lễ CH - Thương xót - Thánh - Lạy Chiên Thiên Chúa

20/10/2017

Xin Chúa thương xót chúng con

Ca Nhập Lễ 2

26/09/2016

Khi con về ngập tràn niềm vui

Ca Tụng Chúa

03/06/2016

Ca tụng Chúa đi
CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

18/11/2019

Cantate Domino canticum novum (Nào dâng lên Chúa muôn loài một bài ca mới)
Cantate (Hãy ca mừng) Domino (Thiên Chúa) Canticum Novum (Bài ca mới).
Mở PDF trước, rồi mới mở Mp3 bè Sop.(S), Alto( A/C =Contralto), Tenor(T) hoặc Basso(B) để nghe và tập hát theo. Cuối cùng mở video để xem và hát chung với video

Cho Nước Trời Mai Sau

05/06/2016

Trái đất này nơi con người

Chúa Là Con Đường - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

26/09/2016

Chúa là con đường cho con

Chúa Nhật 13 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Lạy Chúa cúi xin Ngài

Chúa Nhật 18 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 2 Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2016

Ngôi lời đã làm người dương thế

Chúa Nhật 23 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

Chúa Nhật 25 - 26 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Chúa Giê-su Ki-tô

Chúa Nhật 28 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2016

Anh em hãy tạ ơn Chúa

Chúa Nhật 3 - 4 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

02/12/2017

Chúa đã sai tôi đi đem tin mừng

Chúa Nhật 3 Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/12/2016

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng

Chúa Nhật 3 năm A - 23 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/12/2016

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng

Chúa Nhật 3 Năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/12/2016

Này Nước Chúa, Nước Chúa
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 38 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 36 Năm A

Sống Trong Tình Chúa - Nguyễn Duy

10/04/2016 36 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Tạ Ơn - Xuân Thảo

26/09/2016 29 Năm C

Thánh Vịnh 138 - Xuân Thảo

03/06/2018 28 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Theo Chúa - Thành Tâm

05/06/2016 23 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 131 - Thiên Lý

03/06/2016 21 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương