Năm Phụng Vụ


ADORO TE

02/05/2015

Adoro Te devote
Bình Ca Latinh Solesmes (Pháp)
Adoro te devote, latens Deitas,/Quæ sub his figuris vere latitas;/Tibi se cor meum totum subjicit,/Quia te contemplans totum deficit...

Ân Tình Chúa - Kim Long [Kim Long]

03/06/2016

Ân tình Chúa bao la như khung trời vút cao xa

Bài Ca Bác Ái - Mi Trầm [Mi Trầm]

01/02/2017

Trong tình thương Chúa là Cha

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long [Kim Long]

31/05/2017

Xin Chúa thương xót chúng con

Bộ Lễ CH - Thương xót - Thánh - Lạy Chiên Thiên Chúa

20/10/2017

Xin Chúa thương xót chúng con

Ca Nhập Lễ 2

26/09/2016

Khi con về ngập tràn niềm vui

Ca Tụng Chúa

03/06/2016

Ca tụng Chúa đi
CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

18/11/2019

Cantate Domino canticum novum (Nào dâng lên Chúa muôn loài một bài ca mới)
Cantate (Hãy ca mừng) Domino (Thiên Chúa) Canticum Novum (Bài ca mới).
Mở PDF trước, rồi mới mở Mp3 bè Sop.(S), Alto( A/C =Contralto), Tenor(T) hoặc Basso(B) để nghe và tập hát theo. Cuối cùng mở video để xem và hát chung với video

Cho Nước Trời Mai Sau

05/06/2016

Trái đất này nơi con người

Chúa Là Con Đường - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

26/09/2016

Chúa là con đường cho con

Chúa Nhật 13 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Lạy Chúa cúi xin Ngài

Chúa Nhật 18 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 2 Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2016

Ngôi lời đã làm người dương thế

Chúa Nhật 23 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

Chúa Nhật 25 - 26 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Chúa Giê-su Ki-tô

Chúa Nhật 28 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2016

Anh em hãy tạ ơn Chúa

Chúa Nhật 3 - 4 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

02/12/2017

Chúa đã sai tôi đi đem tin mừng

Chúa Nhật 3 Năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/12/2016

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng

Chúa Nhật 3 năm A - 23 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/12/2016

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng

Chúa Nhật 3 Năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/12/2016

Này Nước Chúa, Nước Chúa
Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ 27 Mùa TN - Năm C

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Trong Cuộc Đời - Nguyễn Duy

04/08/2016 631 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 50 - C - Thái Nguyên

21/08/2016 456 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Niềm Vui Thiên Quốc - Xuân Thảo

10/04/2016 257 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tình Thiên Chúa - Phan-xi-cô

05/06/2016 252 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Điều Gì Phải Lo - Nguyễn Duy

05/06/2016 227 Nhập Lễ

Chúa Nhật 25 - 26 năm C - Xuân Thảo

05/06/2016 215 Tung Hô Tin Mừng

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 197 Năm C

Thánh Vịnh 112 C - Phan Sinh

05/06/2016 189 Thánh Vịnh - Đáp Ca

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương