Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Sáu, 20 Tháng Mười, 2017 732

Bộ Lễ CH - Thương xót - Thánh - Lạy Chiên Thiên Chúa

Danh mục: Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm Phụng Vụ

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 84** - Xuân Thảo

16/06/2014 126 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Muôn Lạy Chúa Trời - Xuân Thảo

26/09/2016 124 Năm Phụng Vụ

Thánh Vịnh 130 - Thiên Lan

26/09/2016 124 Năm A

MỘT TRẺ THƠ* - Xuân Thảo

10/11/2016 118 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 105 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Nhật 28 năm C - Xuân Thảo

04/08/2016 101 Tung Hô Tin Mừng

NOEN KHÔNG CÓ CHÚA - Xuân Thảo

05/12/2016 98 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương