Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Tư, 01 Tháng Hai, 2017 2.908

Bài Ca Bác Ái - Mi Trầm

Danh mục: Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên
Nhạc sĩ/ Tác giả: Mi Trầm

Các Bài Hát Khác

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 55 Năm A

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 50 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Lễ Tạ Ơn - Xuân Thảo

26/09/2016 41 Năm C

Thánh Vịnh 138 - Xuân Thảo

03/06/2018 37 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Sống Trong Tình Chúa - Nguyễn Duy

10/04/2016 37 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 30 Năm C

Thánh Vịnh 131 - Thiên Lý

03/06/2016 30 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương