Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Tư, 01 Tháng Hai, 2017 2.872

Bài Ca Bác Ái - Mi Trầm

Danh mục: Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên
Nhạc sĩ/ Tác giả: Mi Trầm

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Dâng Lên Chúa 1 - Phan-xi-cô

04/08/2016 23 Dâng Lễ

TV 30* TVĐC 6 Tuần Thánh có sửa đổi - Xuân Thảo

01/05/2015 16 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 16 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Máu Chiên Bò - Kim Long

23/10/2016 13 Năm A

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 13 Năm C

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 13 Năm A

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương