Năm Phụng Vụ

Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, 2019 806

CANTATE DOMINO (Valentino Miserachs)

Danh mục: Mùa Thường Niên, Lễ Trọng - Lễ Kính, Hợp Xướng, Năm Phụng Vụ, Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc

Cantate (Hãy ca mừng) Domino (Thiên Chúa) Canticum Novum (Bài ca mới).
Mở PDF trước, rồi mới mở Mp3 bè Sop.(S), Alto( A/C =Contralto), Tenor(T) hoặc Basso(B) để nghe và tập hát theo. Cuối cùng mở video để xem và hát chung với video

Các Bài Hát Khác

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 47 Năm A

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 47 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Lễ Tạ Ơn - Xuân Thảo

26/09/2016 36 Năm C

Sống Trong Tình Chúa - Nguyễn Duy

10/04/2016 36 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 138 - Xuân Thảo

03/06/2018 31 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 28 Năm C

Thánh Vịnh 131 - Thiên Lý

03/06/2016 26 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương