Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 72 Năm A

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 72 Năm C

Veni Creator Spiritus

03/05/2015 72 Lễ Vọng CTT Hiện Xuống

Chúa Là Con Đường - Phan-xi-cô

26/09/2016 55 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Bài Ca Bác Ái - Mi Trầm

01/02/2017 53 Năm A

Sống Trong Tình Chúa - Nguyễn Duy

10/04/2016 50 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương