Mùa Phụng Vụ

Thứ Bảy, 02 Tháng Năm, 2015 2.686

Tantum Ergo Sacramentum

Danh mục: Mùa Phụng Vụ, Chầu Thánh Thể, Năm Phụng Vụ

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 197 Nhập Lễ

Veni Creator Spiritus

03/05/2015 72 Lễ Vọng CTT Hiện Xuống

Của Lễ Tình Yêu - Ngọc Linh

20/04/2016 44 Dâng Lễ

Từ Rất Xa Khơi - Đỗ Vi Hạ

18/04/2016 38 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Dâng - Phạm Quang

18/04/2016 38 Dâng Lễ

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 37 Mùa Giáng Sinh

Thánh vinh 32 - Mi Trầm

01/02/2016 36 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 34 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương