Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

NOEN KHÔNG CÓ CHÚA - Xuân Thảo

05/12/2016 98 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Nhân Chứng Đức Tin - Hải Linh

18/01/2014 94 Hợp Xướng

Đêm Noel* - Xuân Thảo

18/01/2014 91 Hợp Xướng

Bài Ca Khải Hoàn || Hải Linh

Bài Ca Khải Hoàn || Hải Linh

26/09/2023 78 Hợp Xướng

Khúc Ca Mặt Trời* - Hải Linh

18/01/2014 71 Hợp Xướng

Bài Ca Khải Hoàn - Hải Linh

20/06/2018 67 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương