Thanh Nhạc 1 » Phần C: Các Bài Áp Dụng

Chủ Nhật, 05 Tháng Chín, 2021 736
ATM Nhạc

TN1_Phần C: Các Bài Áp Dụng 🎵Thanh Nhạc Cấp 1

Xem mô tả Lặp lại
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1
♻ Phần C: Các Bài Áp Dụng
🎵 Thanh Nhạc
❇ Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng 
✔ có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, 
✔ trong đó có những Mẫu Khởi Động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; 
✔ những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm
✔ và những Mẫu  Luyện Thanh Thông Dụng của TN1 (MLT_ThDụng_TN1)
 
❇ Hướng dẫn:
1. Mở xem file PDF(nếu cần) tìm đến bài mình muốn luyện;

2. Mở file nhạc MP3 tương ứng;

3.Thực hành theo hướng dẫn và tiếng đàn lên/xuống từng nửa cung.

Phần C: Các Bài Áp Dụng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương