Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ra Khơi

07/05/2014 12 Ca Trưởng 1

Hội Nhạc Thiên Quốc

07/05/2014 11 Ca Trưởng 1

Xuân Về

07/05/2014 7 Ca Trưởng 1

Ave Maria

07/05/2014 6 Ca Trưởng 1

Ôi Thần Linh Chúa

07/05/2014 6 Ca Trưởng 1

Vinh Danh Thiên Chúa

07/05/2014 5 Ca Trưởng 1

Khúc Nhạc Cảm Tạ

07/05/2014 4 Ca Trưởng 1

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương