Album


Các Bài Thực Tập Điều Khiển 2

25/10/2016 Ca Trưởng 2

Các Mẫu Luyện Thanh 2

25/10/2016 Thanh Nhạc 2

Các Mẫu Luyện Thanh 1

10/01/2016 Thanh Nhạc 1

Các Bài Thực Tập Điều Khiển 1

07/05/2014 Ca Trưởng 1

Các bài Xướng Âm 1

24/03/2014 Xướng Âm 1

Các bài Xướng Âm 2

24/03/2014 Xướng Âm 2

Album xem nhiều trong tháng

Các bài Xướng Âm 1

24/03/2014 194 Xướng Âm 1

Các Mẫu Luyện Thanh 1

10/01/2016 66 Thanh Nhạc 1

Các bài Xướng Âm 2

24/03/2014 49 Xướng Âm 2

Các Bài Thực Tập Điều Khiển 1

07/05/2014 33 Ca Trưởng 1

Các Mẫu Luyện Thanh 2

25/10/2016 9 Thanh Nhạc 2

Các Bài Thực Tập Điều Khiển 2

25/10/2016 2 Ca Trưởng 2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương