Album


Các Bài Thực Tập Điều Khiển 2

25/10/2016 Ca Trưởng 2

Các Mẫu Luyện Thanh 2

25/10/2016 Thanh Nhạc 2

Các Mẫu Luyện Thanh 1

10/01/2016 Thanh Nhạc 1

Các Bài Thực Tập Điều Khiển 1

07/05/2014 Ca Trưởng 1

Các bài Xướng Âm 1

24/03/2014 Xướng Âm 1

Các bài Xướng Âm 2

24/03/2014 Xướng Âm 2

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Album xem nhiều trong tháng

Các bài Xướng Âm 1

24/03/2014 220 Xướng Âm 1

Các Mẫu Luyện Thanh 1

10/01/2016 73 Thanh Nhạc 1

Các Bài Thực Tập Điều Khiển 1

07/05/2014 39 Ca Trưởng 1

Các Mẫu Luyện Thanh 2

25/10/2016 23 Thanh Nhạc 2

Các bài Xướng Âm 2

24/03/2014 14 Xướng Âm 2

Các Bài Thực Tập Điều Khiển 2

25/10/2016 9 Ca Trưởng 2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương