Năm Phụng Vụ

Chủ Nhật, 02 Tháng Sáu, 2024 30.516

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

Các Ngày Lễ Khác

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

02/06/2024 321 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

23/06/2024 190 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Giu-se

09/12/2021 49 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 27 Năm A

08/10/2023 44 Năm A

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 40 Năm A

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

08/12/2022 27 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

28/01/2024 26 CN 4 Thường Niên

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2023 25 Lễ Đức Mẹ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương