Năm Phụng Vụ » Năm A

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2023 1.179 Lễ Đức Mẹ

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2022 690 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 27 Năm A

08/10/2023 341 Năm A

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/11/2023 277 Phần Riêng Kính Các Thánh

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 186 Năm A

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9

08/09/2022 111 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

24/06/2023 107 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Giu-se

09/12/2021 107 Năm Phụng Vụ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương