THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

02/06/2024 2.513 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

23/06/2024 229 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ Tạ Ơn

20/01/2022 146 Năm A

Lễ Thánh Giu-se

09/12/2021 112 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

13/04/2024 103 CN 3 Phục Sinh

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 78 Năm A

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

08/12/2022 69 Năm Phụng Vụ

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2023 64 Lễ Đức Mẹ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương