Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

08/12/2022 364 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

24/06/2023 23 Năm Phụng Vụ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/11/2023 16 Phần Riêng Kính Các Thánh

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 16 Năm A

Lễ Chúa Hiển Dung

06/08/2023 14 Năm A

Lễ Thánh Giu-se

09/12/2021 14 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ Tạ Ơn

20/01/2022 13 Năm A

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương