Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ 27 Mùa TN - Năm C

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2022 1.948 Lễ Đức Mẹ

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2022 1.155 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 160 Năm A

Chúa Nhật 27 Năm A

08/10/2017 129 Năm A

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/11/2021 126 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

19/06/2022 94 Năm Phụng Vụ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2022 88 Lễ Đức Mẹ

Thánh Lễ Tạ Ơn

20/01/2022 85 Năm A

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương