Năm Phụng Vụ

Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, 2023 8.544

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

năm 2018, trùng vào CNTN

Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

11/06/2023 1.176 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A - B - C

19/02/2023 297 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 169 Năm A

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

22/04/2023 158 CN 3 Phục Sinh

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

24/06/2023 151 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ Tạ Ơn

20/01/2022 135 Năm A

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2022 86 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

02/10/2022 61 Lễ Đức Mẹ

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương