Năm Phụng Vụ

Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024 12.435

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

năm 2018, trùng vào CNTN

Các Ngày Lễ Khác

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

23/06/2024 347 Năm Phụng Vụ

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

02/06/2024 336 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Giu-se

09/12/2021 55 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 48 Năm A

Chúa Nhật 27 Năm A

08/10/2023 46 Năm A

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

28/01/2024 35 CN 4 Thường Niên

Thánh Lễ Tạ Ơn

20/01/2022 29 Năm A

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

08/12/2022 27 Năm Phụng Vụ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương