Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

19/06/2022 3.590 Năm Phụng Vụ

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

12/06/2022 3.542 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 2.207 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C

05/06/2022 1.667 Chúa TT Hiện Xuống

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

24/06/2022 1.346 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

28/06/2020 889 Thánh Phê-rô Phao-lô

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương