Mùa Phụng Vụ » Mùa Phục Sinh » Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chủ Nhật, 05 Tháng Sáu, 2022 22.941

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 6 Phục Sinh A - B - C

22/05/2022 2.577 Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 5 Phục Sinh A - B - C

15/05/2022 2.218 Mùa Phục Sinh

Lễ Chúa Lên Trời

29/05/2022 2.048 Chúa Lên Trời

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C

05/06/2022 1.624 Chúa TT Hiện Xuống

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

01/05/2022 254 CN 3 Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh A - B - C

17/04/2022 230 CN Phục Sinh

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương