THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 567 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

02/06/2024 336 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

30/06/2023 187 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

26/05/2024 78 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 72 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14/09/2019 51 Lễ Về Chúa

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2023 26 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 23 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương