Năm Phụng Vụ

Thứ Bảy, 01 Tháng Mười, 2022 5.682

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Thánh Giu-se

09/12/2021 78 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Giu-se 19/3

19/03/2022 73 Năm Phụng Vụ

Lễ Truyền Tin

25/03/2023 34 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

22/04/2023 29 CN 3 Phục Sinh

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

28/01/2024 16 CN 4 Thường Niên

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 16 Năm A

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

11/06/2023 15 Năm Phụng Vụ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương