THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

23/06/2024 379 Năm Phụng Vụ

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

02/06/2024 343 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Giu-se

09/12/2021 60 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 52 Năm A

Chúa Nhật 27 Năm A

08/10/2023 50 Năm A

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

28/01/2024 38 CN 4 Thường Niên

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2023 29 Lễ Đức Mẹ

Thánh Lễ Tạ Ơn

20/01/2022 29 Năm A

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương