Mùa Phụng Vụ » Mùa Phục Sinh » CN 3 Phục Sinh

Thứ Bảy, 13 Tháng Tư, 2024 25.964

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh - Năm B

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

13/04/2024 1.824 CN 3 Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh A - B - C

31/03/2024 462 CN Phục Sinh

Chúa Nhật 5 Phục Sinh A - B - C

07/05/2023 303 Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 6 Phục Sinh A - B - C

16/05/2023 214 Mùa Phục Sinh

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C

28/05/2023 166 Chúa TT Hiện Xuống

Lễ Chúa Lên Trời

21/05/2023 108 Chúa Lên Trời

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương