Lễ Trọng - Lễ Kính » Phần Riêng Kính Các Thánh » Lễ Đức Mẹ

Thứ Bảy, 01 Tháng Mười, 2022 14.702

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ 27 Mùa TN - Năm C

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2022 1.954 Lễ Đức Mẹ

Lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

01/10/2022 1.157 Năm Phụng Vụ

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14/09/2019 678 Lễ Về Chúa

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/11/2021 126 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

19/06/2022 94 Năm Phụng Vụ

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 90 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2022 88 Lễ Đức Mẹ

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 74 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương