Xướng Âm 1 » C/Am - Phần A

Thứ Ba, 01 Tháng Mười Hai, 2020 3.586
ATM Nhạc

Bài 3_XÂ1: Đọc và Nghe 3 dấu ĐÔ-rê-MI--XON, Nhịp 3/4 với Dấu lặng đen 🔸Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

Xem mô tả
🎵 XÂ1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 3: Đọc và Nghe 3 dấu ĐÔ-rê-MI--XON (1-2-3-5), Nhịp 3/4 với Dấu lặng đen (Crotchet/ quarter note Rest)
Học viên mới cần LƯU Ý đến dấu XON(SOL)4 năm trên dòng kẻ thứ 2 tính từ dưới lên của khuông nhạc 5 dòng kẻ.
Xuống Bài 3_XA1: BTL3, bấm mũi tên xanh, chọn BTL3=>tr.6 để thấy và nghe dấu XON
📢I: Học CÔNG THỨC XẾP (CTX, thời lượng khoảng 40' so với 150' của 3 tiết học) là bước đầu bắt buộc và rất quan trọng của phương pháp Ký-Xướng Âm tại Viên Âm Nhạc Phan Sinh, tiến hành theo 4 giai đoạn NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI:
✔(1) NGHE: Bấm vào từng câu để NGHE 2 lần (bấm mũi tên xanh để nghe theo thứ tự số câu, hoặc bấm 2 mũi tên đỏ để nghe ngẫu nhiên, thì sẽ hiện ra cửa sổ đỏ với số của câu vừa nghe);
✔(2) ĐÁP: Lặp lại câu nhạc vừa nghe bằng cách đọc "la" cho thuộc giai điệu câu nhạc (vài lần, nếu cần nghe lại và "la" lại thêm), rồi cuối cùng phải hát đúng tên dấu nhạc vừa nghe, đúng cả cao độ và trường độ: Muốn kiểm tra xem Đáp đúng/sai, (a) bấm vào hình đỏ khi nghe từng câu; hoặc (b) bấm dấu hỏi (?) trên cửa sổ khi nghe ngẫu nhiên, để tìm câu mình vừa nghe.
Sau khi NGHE và ĐÁP 24 câu, thì
✔(3) ĐỌC: Bấm vào "xem pdf" phía trên bên phải, để ĐỌC lại tất cả 24 câu. Cuối cùng,
✔(4) GHI: ghi ra giấy một số câu của CTX hoặc một bài ký âm tương đương.
👉Trong bài học có bao nhiêu CTX, thì học viên được yêu cầu NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI được hết các câu trong tất cả các CTX đó (~40').
📢II: SAU đó, học viên tìm BTL (bài thuộc lòng): tự đọc trước, rồi nghe đi nghe lại và học thuộc làu làu (~15').
📢III: Xen kẽ, hv tự đọc các BĐT (bài đọc thêm) (~15');
📢IV: Tiếp đến viết BKA (bài ký âm) (~15');
📢V-VI: Cuối cùng học BNL (bài Nhạc lý) hoặc BĐM (bài đọc mới) nếu có (~15').
👉Học viên tự mình Nghe-Đáp-Đọc-Ghi, Giáo viên đừng vội mớm trước, cứ để Học viên tự đọc, tự hát. Có sai thì  Sửa Ngay. Gv chỉ nên đệm đàn khi các Hv đã tự mình nghe-đáp-đọc được hầu hết các phần I-IV trên.

Xướng Âm 1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương