Xướng Âm 1 » C/Am - Phần A

Thứ Năm, 21 Tháng Giêng, 2021 1.086
ATM Nhạc

Bài 3_XÂ1: BTL + BĐT ⭕Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

Danh mục: Xướng Âm 1, Tài Liệu Nội Bộ, Phần A, ATM Nhạc - VANPS
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 XÂ1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 3: Đọc và Nghe 3 dấu ĐÔ-rê-MI--XON (1-2-3-5), Nhịp 3/4 với Dấu lặng đen (Crotchet/ quarter note Rest)

✔ BTL 3 ⇨tr.9
✔ BĐT 1 ⇨tr.10
✔ BĐT 2 ⇨tr.10
✔ BĐT 3 (Xon trầm) ⇨tr.10
✔ BĐT 4 (Đố cao) ⇨tr.10
✔ BĐT 5: Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương ⇨tr.10

Xướng Âm 1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương