Xướng Âm 1 » C/Am - Phần A

Thứ Năm, 21 Tháng Giêng, 2021 1.217
ATM Nhạc

Bài 3_XÂ1: BTL + BĐT ⭕Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

Danh mục: Xướng Âm 1, Tài Liệu Nội Bộ, Phần A, ATM Nhạc - VANPS
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo

Các học viên đang học, hoặc đã học mà cần ôn luyện cho kỹ hơn, xin nhấn vào đây để liên hệ xin thông tin tài khoản vào ôn luyện.

Các bài Xướng âm đã có bản quyền©.

Các bạn có trách nhiệm với VANPS_Xuân Thảo, không để người khác lạm dụng để kiếm lợi bất chính, có hại cho các học viên khác.

Vì vậy chỉ sử dụng cho bản thân và người trong gia đình, bạn bè đáng tin cậy.

Sau mỗi học kỳ, có thể thay đổi mật mã, các học viên liên hệ lại để ôn luyện cho tới cùng.

Xin cảm ơn các học viên.

 

Khuyến cáo học viên ghi danh học kỹ và đúng cách Lấy Hơi, Khẩu hình "tròn vành", cấu âm "rõ chữ", Ca hát có hồn, có tâm tình.

👉Click vào đây để ghi danh khoá học

Xem mô tả

🎵 XÂ1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 3: Đọc và Nghe 3 dấu ĐÔ-rê-MI--XON (1-2-3-5), Nhịp 3/4 với Dấu lặng đen (Crotchet/ quarter note Rest)

✔ BTL 3 ⇨tr.9
✔ BĐT 1 ⇨tr.10
✔ BĐT 2 ⇨tr.10
✔ BĐT 3 (Xon trầm) ⇨tr.10
✔ BĐT 4 (Đố cao) ⇨tr.10
✔ BĐT 5: Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương ⇨tr.10

Xướng Âm 1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương