Organ


Bộ Lễ : Seraphim - cm

04/04/2019 Organ

Nào Ta Hãy Vui Mừng

25/02/2019 Organ

Organ 1 - Trang 10

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 11

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 13

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 14

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 15

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 16

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 17

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 18

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 19

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 20

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 21 - Tình Chúa Thương Con [Giang Ân]

27/06/2019 Organ

Bao la tình Chúa yêu con

Organ 1 - Trang 22

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 5

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 6

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 7

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 8

27/06/2019 Organ

Organ 1 - Trang 9

27/06/2019 Organ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương