Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lớp Đan Mầm Non

03/03/2019 47 Organ

Organ 1&2 : Bài 1 - trang 18

22/02/2019 18 Organ

Bài 7 - trang 14 - Thực Hành

26/02/2019 11 Organ

Bài 6 - trang 14 - Thực hHành

26/02/2019 11 Organ

Organ 1&2 : Bài 24 - trang 21

22/02/2019 11 Organ

Tình Chúa Yêu Tôi

25/02/2019 9 Organ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương