Ca Mục Phụng Vụ Tổng HợpMùa Vọng

Ngày Lễ Bài Hát
Nhập Lễ: Vui Lên [Mi Trầm]
Dâng Lễ: Dâng [Thanh Lâm]

Mùa Giáng Sinh

Ngày Lễ Bài Hát
Hiệp Lễ : Đêm Noel* [Xuân Thảo]
Hiệp Lễ: Cao Cung Lên [Hoàng Đức]
Kết lễ: Hang Belem [Hải Linh]
Kết lễ: Hang Belem [Hải Linh]
Hiệp Lễ: Lời Ru Thánh [Trần Quang Phục]
Hiệp Lễ: Cao Cung Lên [Hoàng Đức]
Kết Lễ: Hang Belem [Hải Linh]
Hiệp Lễ : Lời Ru Thánh [Trần Quang Phục]

Mùa Chay

Ngày Lễ Bài Hát
Xức Tro: Bụi Tro [Ngọc Kôn]
Xức Tro: Hạt Bụi [Nguyễn Duy]
Kết Lễ: Kinh Chay [Nguyễn Duy]
Kết Lễ: Kinh Chay [Nguyễn Duy]
Kết Lễ: Kinh Chay [Nguyễn Duy]
Kết Lễ: Kinh Chay [Nguyễn Duy]

Mùa Phục Sinh

Ngày Lễ Bài Hát
Nhập Lễ: Exultet [Xuân Thảo]
Hiệp Lễ: Không Thấy Mà Tin [Phạm Đức Huyến]
Dâng Lễ: Xin Dâng [Hương Vĩnh]

Mùa Thường Niên

Ngày Lễ Bài Hát
Dâng Lễ : Dâng Cha 1 [Hương Vĩnh]

Lễ Trọng - Lễ Kính

Ngày Lễ Bài Hát
Dâng Lễ: Xin Dâng [Hương Vĩnh]
Hiệp Lễ: Hạnh Phúc [Xuân Thảo]
Dâng Lễ: Tình Cha [Trần Mừng]
Chứng Nhân Tình Yêu [Nguyễn Duy]
Dâng Lễ: Xin Dâng [Hương Vĩnh]
Dâng Lễ: Tình Cha [Trần Mừng]
Hiệp Lễ: Tình Cao Quý [Hương Vĩnh]

Hợp Xướng

Bài Hát
Trường Ca Các Tạo Vật [Xuân Thảo - Hải Linh]
Xin Mở Cho Con [Xuân Thảo]
Đồng Cỏ Tươi 2 [Hùng Lân]
Ngài Là Thiên Chúa [Hải Linh]
Khúc Ca Mặt Trời [Hải Linh]
Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương