Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Hai, 17 Tháng Mười, 2016 1.794

Con Vươn Tới Chúa - Phương Anh

Danh mục: Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN1
Nhạc sĩ/ Tác giả: Phương Anh

Các Bài Hát Khác

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 66* - Xuân Thảo

16/06/2014 38 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 36 Năm A

Sống Trong Tình Chúa - Nguyễn Duy

10/04/2016 36 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Tạ Ơn - Xuân Thảo

26/09/2016 29 Năm C

Thánh Vịnh 138 - Xuân Thảo

03/06/2018 28 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Theo Chúa - Thành Tâm

05/06/2016 23 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 131 - Thiên Lý

03/06/2016 21 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương