Nhạc Dân Ca » Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Thứ Hai, 10 Tháng Ba, 2014 1.409

Cò Lả

Danh mục: Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Các Bài Hát Khác

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Quê Hương (Lm. Xuân Thảo)

Quê Hương (Lm. Xuân Thảo)

10/03/2014 36 Lm. Xuân Thảo

Lý Áo Vá Quàng

10/03/2014 16 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Người Ở Đừng Về

10/03/2014 9 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Trống Cơm (Jennifer Thomas)

10/03/2014 9 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 9 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Khế

10/03/2014 8 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Quạ Kêu

10/03/2014 8 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Năm Canh

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương