Lm. Xuân Thảo

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Quê Hương (Lm. Xuân Thảo)

Quê Hương (Lm. Xuân Thảo)

10/03/2014 30 Lm. Xuân Thảo

Tiếng Khóc Tiếng Cười

30/05/2016 6 Lm. Xuân Thảo

Đường Tình Yêu

10/03/2014 3 Lm. Xuân Thảo

Đồng dao cho người lớn

30/05/2016 1 Lm. Xuân Thảo

Mùa Đông Saigon

30/05/2016 1 Lm. Xuân Thảo

Đợi Chờ

10/03/2014 1 Lm. Xuân Thảo

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương